آموزش دوخت سارافون دخترانه برای دوختن این مدل زیبای سرافون باید از پارچه ای با جنس کتان استفاده کنید تا سارافون حالت زیبای خودش را داشته باشد برای شروع کار ابتدا الگوی اولیه رو کشیده این تغییرات را رو الگویتان انجام بدهید و جاهایی که هاشور قرمز خوردن را قیچی کنید و دوربریزید. تا علامت […]

آموزش دوخت سارافون دخترانه

آموزش دوخت سارافون دخترانه

برای دوختن این مدل زیبای سرافون باید از پارچه ای با جنس کتان استفاده کنید تا سارافون حالت زیبای خودش را داشته باشد برای شروع کار ابتدا الگوی اولیه رو کشیده این تغییرات را رو الگویتان انجام بدهید و

جاهایی که هاشور قرمز خوردن را قیچی کنید و دوربریزید.

آموزش دوخت سارافون دخترانه

آموزش دوخت سارافون دخترانه

تا علامت های قرمز قیچی کن و اوزمان ۳-۴سانتی بده و بعد اوزمان ها رو بصورت پیلی یطرفه بدوز

آموزش دوخت سارافون دخترانه

(پایین سارافون رو حدود۲-۳سانت فون کنید (یعنی ۳سانت به آخر الگویتان بصورت افقی اضافه کنید!))
اینطور که تو عکس معلومه از درز بغل(پهلو) زیپ مخفی دارد.

منبع :تی مدل