دوخــت انـواع مانتـو :: مانتو هیوا مراحل برش پارچه بدون الگو : ابتدا پارچه را به صورت دولایه تا کرده به صورتی که دو خط طولی پارچه برروی همدیگر قرار گیرند. مراحل برش پارچه بدون الگو :  ابتدا پارچه را به صورت دولایه تا کرده به صورتی که دو خط طولی پارچه برروی همدیگر قرار […]

دوخــت انـواع مانتـو :: مانتو هیوا

دوخــت انـواع مانتـو :: مانتو هیوا

مراحل برش پارچه بدون الگو : ابتدا پارچه را به صورت دولایه تا کرده به صورتی که دو خط طولی پارچه برروی همدیگر قرار گیرند.

مراحل برش پارچه بدون الگو : 

ابتدا پارچه را به صورت دولایه تا کرده به صورتی که دو خط طولی پارچه برروی همدیگر قرار گیرند.

نکته : 
پارچه های تریکو و ویسکوز به صورت دولایه بدون درز میباشند که علت آن روش تشکیل یا بافت پارچه می باشد و در اصطلاحات صنعتی به آنها پارچه های گردباف گویند، توجه کنید در هنگام برش لباستان دو خط تای پارچه که در دو طرف آن قرار دارد در داخل لباس نباشد، توصیه می کنیم جهت راحت تر برش زدن ابتدا یکی از خط های تای پارچه را توسط قیچی برش بزنید و پارچه را به صورت یک لای باز درآورید.

برش قسمت پشت مانتو : 
با توجه به  تصویر ۱   خط AB برابر ۱/۵ cm می باشد و خط AC برابر با ۹cm . فاصله خط AF برابر با ۵۰cm از نقطه F خطی عمود به طرف پاینی رسم کرده و در خط فاصله ۸cm آن را نقطه G بنامید. نقطه C را با خطی مسقیم به نقطه G متصل کرده و فاصله خط CL برابر با ۱۱cm می باشد.

از نقطه ۴cm G به طرف پاینی عالمت زده و نقطه K بنامید، سپس نقطه L را به نقطه K متصل کنید، این خط روی آستین می باشد. از نقطه B در سمت پاینی ۴۰cm اندازه گرفته برروی خط عمود و آن را نقطه D بنامید. از نقطه D خطی عمود به سمت داخل مانتو رسم کنید .

خط کمر فاصله خط DE برابر است با دور باسن + ۱cm می باشد. نقطه K را به نقطه E به صورتی متصل کنید که ۵cm ابتدای نقطه K به صورت عمود بر خط LK رسم شده باشد. فاصله نقطه D تا نقطه M به دلخواه می باشد که قد مانتو را تشکیل می دهد. اندازه MH برابر است با اندازه خط DE. در هنگام برش پشت مانتو دقت کنید که خطAM برروی دو لای بسته پارچه قرار گرفته و خط مرکزی پشت مانتو را تشکیل می دهد.

برش قسمت جلو مانتو سمت چپ : 

خطوط سرشانه و روی آستین و همچنین پهلو H-E-K-C را مطابق تصویر ۱ و قسمت پشت مانتو رسم کنید. خط کمر که بر نقطه E عمود شده است را امتداد دهید به طول ۹۰cm HGD 80 و نقطه P بنامید. میزان بلندی و کوتاهی خط کمر به دلخواه می توانید تغییر دهید زیرا با تغییر این اندازه مقدار چین موجود در ناحیه کمر جلوی لباستان تغییر می کند.

از نقطه E برروی خط EP به اندازه ۲۵ الی ۳۰cm عالمت زده و آن را نقطه N بنامید. سپس نقطه C که گوشه گردن می باشد را به نقطه N متصل کنید با خطی صاف و سپس آن را حدود ۱/۵ الی cm 2 به سمت داخل منحنی کنید. خط طراحی یقه جهت طراحی خط پاینی مانتو نقطه H را به نقطه P با خطی منحنی متصل کنید، دقت کنید که از نقطه P و نقطه H خطی عمود رسم کنید و ابتدا و انتهای منحنی را روی این خطوط صاف رسم کنید.
برش قسمت جلو مانتو سمت راست : 

خطوط سرشانه و روی آستین و خط کمر E-D-K-C را مطابق تکه های پشت و جلوی چپ رسم کنید. از نقطه C مطابق تصویر ۳ روی خط عمود بالای مانتو حدود ۲۰cm بیرون رفته و نقطه Z را علامت بزنید. از نقطه Z عمودی به پاینی الگو رسم کرده و نقطه H را به آن عمود کرده و نقطه S بنامید.خط حاشیه پاینی مانتواز نقطه S برروی خط cm 12 HS علامت زده و آن را نقطه T بنامید. توسط خط کش و با خطی مستقیم نقطه T را به نقطه E در قسمت خط کمر پهلو متصل کنید. از نقطه Z برروی خط ۴۰ ZS الی cm 45 پاینی آمده و نقطه Y را عالمت بزنید.

برش تکه کمر جلو مانتو سمت راست : 
مستطیلی به عرض ۲۴cm و طول آن برابر با خط کمر مانتو تا خط حاشیه پاینی مانتو روی یک لای پارچه رسم کنید.  تصویر ۴ توجه داشته باشید که خط QR برابر با ۲۴cm می باشد و خط QW برابر با خط EH در تصویر ۱ می باشد. خط QW در حقیقت خط پهلوی راست مانتو می باشد که از خط کمر به پاینی به تکه پشت مانتو متصل می شود.

روش دوخت مانتو : 
ابتدا مانند تصویر ۱ خط سجاف پشت گردن را طراحی کرده و آن را از پارچه برش زده و لایی بچسبانید. سپس از روی خط گردن به خط گردن پشت مانتو چرخ کرده و پس ازچرت زدن اضافه درزها آن را برگردانده و اتو کنید. برروی خط کمر پشت باید کش بدوزید و با این روش گشادی کمر را به میزان کمر خود درآوری. تکه کمر پهلو جلو سمت راست تصویر ۴ را از روی خط QW به خط پهلوی راست تکه پشت یعنی خط EH  تصویر۱ بدوزید.

نکته : 
قبل از دوخت یک نوار به عرض ۶cm و طول ۵۰cm از راستای پارچه برش بزنید و آن را به خط QR شکل ۴ چرخ کنید به صورتی که اضافه این نوار به حالت کمربند از نقطه R آزاد باشد. سپس خط CK در تصویر ۳ را به خط CK در تصویر ۱ سمت راست چرخ کنید. خط سرشانه سمت چپ مانتو را نیز به همنی صورت چرخ کرده  خط CK تصویر ۲ به همنی خط در تصویر ۱ سمت چپ. خط پهلو سمت چپ مانتو را به گونه ای چرخ کنید که خطوط EH در تصویر ۱ و تصویر ۲ برروی همدیگر باشند.

در هنگام دوخت حدود ۵cm بالاتر از نقطه E شروع و تا نقطه H ادامه دهید. برروی تصویر ۲ از نقطه E برروی خط کمر ۲۰ الی cm 25 جلو آمده و آن را با نقطه I مشخص کنید. سپس فاصله نقطه I تا نقطه P را به میزان ۱۰ الی ۲۰cm چین کش یا پیلی های ریز بدهید. این مقدار با توجه به تغییر سایز و با توجه به سلیقه شما جهت مقدار روی هم قرار گرفتن چپ و راست مانتو می تواند کمتر یا بیشتر شود که می باید در هنگام پرو مانتو آن را ثابت کنید. سپس فاصله خط NP را مطابق تصویر ۴ کمر می دوزید که اضافات کمر در نقطه P قرار داشته باشد.

روش برتن کردن مانتو : 
در هنگام پوشدن ابتدا تکه کمری که روی خط کمر در تصویر ۴ دوخته شده را به پهلوی سمت چپ برده و آن را در آن ناحیه توسط بندی دیگر و یا یک عدد دکمه روی اضافه درز خط پهلوی چپ ثابت کنید. سپس کمری که روی خط کمر تصویر ۲ دوخته اید را نیز برروی پهلوی راست مانتو با توجه به دو روش ارائه شده قبل ثابت کنید. در این مرحله کمربندی به پهنای cm 10 و طول تقریبی ۲ متر از پارچه ساتن دوخته و آن را دور تا دور کمر چرخانده و در پهلوی چپ پاپیون تزیینی بزنید.

در انتها تکه سمت جلوی مانتو را می باید از روی کمربند و تکه های دیگر عبور داده و در زیر پاپیون ثابت کنید. به این روش که نقطه Y در این تکه تصویر ۳ را توسط یک عدد دکمه و بندیک برروی نقطه E در تصویر۲ که خط کمر سمت چپ می باشد ثابت کنید. در تصویر ۳ از نقطه C خطی به نقطه Y رسم شده است شما می توانید در صورت تمایل و ضخیم بودن پارچه این خط را با در نظر گرفتن اضافه درز برش بزنید ولی توصیه می کنیم که در هنگام پوشیدن و بستن بندینک نقطه Y این قسمت اضافه یقه را به سمت داخل مانتو تا بکنید تا زیباتر برروی تنتان قرار بگیرد.

برای اینکه لایی چسب محکم بر پارچه بچسبد همیشه سعی کنید لایی را از طول برش بزنید و جهت چسباندن آن از اتوی بدون بخار استفاده کنید.
منبع :تک بانو