آموزش گل چینی (گل مارگریت مینیاتوری )

آموزش گل چینی (گل مارگریت مینیاتوری )

گلسازیآموزش گل چینی همراه با تصاویر مرحله به مرحله در این پست آماده شده است . امیدوارم که به کامتان بنشیند .

لوازم مورد نیاز ساخت گل چینی :

– قیچی سیم چین
– سیم گل سازی روکش دار سبز – ابزار گل سازی
– رنگ روغن
– خمیر چینی
– قلم مو

گلسازیابتدا ساقه های گل را که بنا بر کوچکی و بزرگی گل ها به صورت کوتاه وبلند با سیم چین ببرید . سپس سیم ها را با خمیر سبز رنگ روکش کنید . بگذارید خشک شود . تکّه ای از خمیر را رنگ روغن زرد زده و گلوله ای به اندازه فندق درست کنید .

گلسازیتور را کمی چرب کنید سپس گلوله خمیر را داخل آن گذاشته و لبه های تور را جمع کنید و به خمیر فشار دهید تا از لابه لای منافذ تور بیرون آمده وشکل مغز گل را به خود بگیرید . پس از گذشت چند لحظه ساقه هایی را که قبلاً آماده کرده بودید ،از انتهای تور وارد مغزگل کنید تا ثابت شود .سپس اضافه های تور را با قیچی . بگذارید کاملاً خشک شود.

گلسازیخمیری را رنگ روغن سفید بزنید . سپس به اندازه یک اشک ۲ سانتی متری ،درست کرده وبا قیچی نوک تیز برش هایی را روی خمیر ایجاد کنید .

گلسازیگلبرگ های گل را توسط قیچی نوک تیز از هم جدا کنید . سپس ابزار گلسازی ۱۱ را از مرکز گل فرو کرده وبه سمت لبه های گلبرگ ها بکشید تا کمی پهن شود . توسط ابزار گل سازی شیارهای ظریفی را روی گلبرگ ها ایجاد کنید . توسط ابزار گل سازی یا سمبه مرکز گل را فشار دهید تا گلبرگ ها بالا و پایین قرار گیرند و شکل واقعی گلبرگ های گل را بگیرد . از این گل برگ ها ۲ عدد درست کنید .

گلسازیگلبرگ اول را از انتهای سیم داخل کرده و به مرکز گل برسانید .  گلبرگ دوم را به همان شکل قبلی وارد کرده و بگذارید کاملاً خشک شود .

گلسازیبرای غنچه گل مارگریت ، خمیری به رنگ سبز درست کرده و به اندازه یک نخود از آن جدا کرده و به سر سیم روکش شده وصل کنید . توسط ابزار گل سازی خط های ظریفی روی سطح گلوله ایجاد کنید و بگذارید کاملاً خشک شود .

گلسازیگلوله ای از خمیر سبز را بردارید وبه شکل یک اشک در آورید . سپس توسط قیچی درست مانند ساخت گلبرگ های گل برش زده و دقیقاً به شکل کاسبرگ درست کنید وازانتهای سیم گل وارد کنید .

گلسازیبرای درست کردن برگ های گل مارگریت اشکی مانند دوک از خمیر سبز سدری (که از ترکیب سبز و اکر به دست می آید )بسازید و به سر سیم روکش دار وصل کنید . اندازه این دوک ۴ الی ۵ سانتی متر باشد . سپس با پلیت این خمیر را باز کنید و کمی پهن کنید .

گلسازیخطوطی توسط ابزار ۱۱ گلسازی روی این برگ ایجاد کنید و سپس این برگ را به روی حوله بگذارید تا کاملاً خشک شود . برای ایجاد سایه های گل ،رنگ روغن اکر و سبز را با کمی تربانتین رقیق کنید و با قلم موی سر گرد به میان گل به صورت بسیار کم رنگ بزنید .

گلسازیاز سایه های آرایشی می توانید برای رنگ آمیزی گلبرگ های گل استفاده کنید.

گلسازی