روش ساخت گل با دستمال کاغذی

از این گل می تونین برای تزیین میز غذا و تزیین دستمال سفره یا تزیین هدیه استفاده کنید

اموزش دستمال سفره

روش ساخت گل با دستمال کاغذی :

ابتدا گوش های متصل دستمال کاغذی را بچینید دستمال را به صورت لوزی قرار داده و ۴ لا تا کنید تا دستمال کاغذی شما به شکل مثلث کوچکی دربیاید

سه سایز متفاوت از این مثلث ها درست کنید .مثلث های دستمال کاغذی را به صورت پیکان هلالی بچینید سپس آن ها را باز کرده و گلبرگ ها را روی هم قرار دهید

برای تزیین میز غذا می توانید گل دستمال کاغذی را روی دستمال سفره قرار دهید