آنا نعمتی بازیگر مطرح سینما با انتشارعکس زیر یکی از بهترین تجربه هایش را در عرصه بازیگری به تصویر کشید

آنا نعمتی بازیگر مطرح سینما با انتشارعکس زیر یکی از بهترین تجربه هایش را در عرصه بازیگری به تصویر کشید.

آنا نعمتی درباره عکس زیر نوشت: سومین تجربه سینمائی من بعد از هیوا ، و دلباخته و اولین سکانس فیلم زندانی ٧٠٧

بازیگر مطـــرح زن ایرانی در لباس عروس

صفحه اجتماعی آنا نعمتی