وقتی عروس وداماد پرچم داعش را برای ازدواج خود بر میگزینند

اخیرا یک عروس و داماد در حالی پرچم داعش در در دستشان است، اقدام به انتشار تصویر خود کردند.

b899qs84kaop8mjfiu22.jpg

 عروس و داماد داعشی

پارسینه