جمع زیادی از بازیگران و هنرمندان شهادت سردار قاسم سلیمانی را تسلیت گفتند و آمریکا را محکوم کردند.

به دنبال شهادت سردار قاسم سلیمانی بازیگران و  هنرمندان با انتشار مطالب و یادداشت‌هایی در صفحات مجازی خود به‌ این خبر واکنش نشان دادند.