پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی ارقام رسمی پولی نشان می‌دهد از ابتدای مرداد ماه، یعنی آغاز ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه (بانک مرکزی تا این ماه آمار متغیرهای پولی را منتشر کرده است) نشان می‌دهد، روزانه ۱۱۵۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور […]

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی ارقام رسمی پولی نشان می‌دهد از ابتدای مرداد ماه، یعنی آغاز ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه (بانک مرکزی تا این ماه آمار متغیرهای پولی را منتشر کرده است) نشان می‌دهد، روزانه ۱۱۵۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده و از ۱۶۰۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به ۱۹۷۹ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

در صورتی که این روند در روزها و ماه های بعد از خرداد ماه و تا پایان شهریور ماه امسال ادامه یافته باشد، حجم نقدینگی تا پایان تابستان به ۲ هزار و ۸۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

* ارقام به میلیارد تومان

دورهنقدینگی
تیر ۹۷۱،۶۰۲،۲۵۰ 
مرداد ۹۷۱،۶۴۶،۶۹۰
شهریور ۹۷۱۶۷۲،۳۷۰
مهر۹۷۱،۶۹۳،۸۴۰
آبان۹۷۱،۷۲۵،۲۰۰
آذر۹۷۱،۷۶۴،۵۸۰
دی۹۷۱،۷۹۶،۴۳۰
بهمن۹۷۱،۸۳۰،۶۵۰
اسفند۹۷۱،۸۸۲،۸۹۰
فروردین۹۸۱،۸۹۰،۴۹۰
اردیبشت۹۸۱،۹۴۱،۹۹۰
خرداد۹۸۱،۹۷۹،۹۱۰
برآورد تیر۹۸۲،۰۱۵،۵۶۰
برآورد مرداد۹۸۲،۰۵۱،۲۱۰
برآورد شهریور۹۸۲،۰۸۶،۸۶۰

 

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.