براتون یه کیف قلاب بافی رو در نظر گرفتم که برای بافتش فقط باید از زنجیره و پایه های معمولی استفاده کنید.بافت این کیف بسیار ساده اس. طول و عرض کیفی رو که میخواید ببافید در نظر بگیرید.کیف من ۲۰ در ۳۰ و عمقش ۴ سانته.به اندازه عرض کیف زنجیره بزنید.رج بعد رو با ۳ […]

براتون یه کیف قلاب بافی رو در نظر گرفتم که برای بافتش فقط باید از زنجیره و پایه های معمولی استفاده کنید.بافت این کیف بسیار ساده اس.

طول و عرض کیفی رو که میخواید ببافید در نظر بگیرید.کیف من ۲۰ در ۳۰ و عمقش ۴ سانته.به اندازه عرض کیف زنجیره بزنید.رج بعد رو با ۳ تا زنجیره بلند کرده و تو دو تا زنجیره اول از رج قبل ۲ تا پایه بلند دوتایی بزنید که با اون ۳ تا زنجیره که اول رج رو بلند کردید میشه ۳ تا پایه.دو تا زنجیره بزنید و از رج قبل ۲ تا زنجیره رو رد کنید و بعد تو دو تا زنجیره بعدی از رج قبل ۳ تا پایه بلند بزنید.دوباره ۲ تا زنجیره ، ۳ تا پایه بلند دوتایی …تا آخر.اگه بافت اون پیراهن قلاب بافی که گذاشتم رو دیده باشید.بافت این کیف دقیقا مثل همونه.اونجا نقشه بافتش رو گذاشتم.

رج بعد جای زنجیره ها و پایه ها عوض میشه.یعنی جاهایی که ۳ تا پایه بلند دوتایی زده بودید ، ۲ تا زنجیره میزنید . و جایی که ۲ تا زنجیره زده بودید، ۳ تا پایه بلند دوتایی میزنید.بافت رو به همین ترتیب ادامه میدید تا به اندازه دلخواهتون بشه.برای پشت کیف دوباره همون اندازه که برای شروع زنجیره زده بودید ، زنجیره میزنید . مثل قبل بافت رو انجام میدید،فقط عرضش باید چند سانتی بیشتر از جلوی کیف باشه واسه اون قسمت از کیف که برمیگرده روی قسمت جلو.

یه مستطیل هم به همین ترتیب برای عمق کیف باید ببافید (پهلوی کیف) که طولش برابره با مجموع دو تا عرض کیف و طول کیف،و عرضش رو ۴ سانت در نظر می گیریم.

حالا جلو و پشت و عمق کیف رو به هم وصل کنید و با یه رنگ دیگه دور تا دور کار رو پایه کوتاه بزنید.

برای دسته کیف به سلیقه خودتون هر کاری میتونید انجام بدید.من دو تا حلقه برداشتم و به ترتیب زیر بافتم.

یه گره نسبتا بزرگ بزنید

گره رو از توی حلقه رد کنید.

مثل شکل نخ رو با قلاب بگیرید.

و از توی گره رد کنید(مثل زنجیره)

بعد قلاب رو از توی حلقه رد کنید و نخ رو بگیرید و از توی حلقه بیرون بیارید.

حالا  نخ رو از روی حلقه بگیرید.

و دوباره مثل زنجیره از توی قبلی رد کنید.

دوباره نخ رو بگیرید

و مثل پایه کوتاه از توی دو تا حلقه نخ قبل رد کنید.

این کار رو ادامه بدید تا هر چقدر که دوست دارید پهنای بند کیفتون باشه من ۱۰ بار این کارو انجام دادم.

رج بعد رو با دو تا زنجیره بلند کرده و تو همه زنجیره های ردیف قبل پایه کوتاه بزنید.

دو رج پایه کوتاه زده و نختون رو عوض کنید و دوباره یه ردیف پایه کوتاه بزنید و از رج بعد همه رو پایه بلند دوتایی بزنید.این کارو ادامه بدید تا اندازه بند کیفتون بشه.

طرف دیگه حلقه هم همین کارو انجام بدید ولی کوتاهتر که به پهلوی کیف وصل بشه.

بند کیف به اندازه دلخواه که رسید یه ردیف پایه کوتاه زده و نخ رو عوض کنید و دو  رج دیگه پایه کوتاه بزنید.

حالا برای وصل کردن بند به حلقه دوم قلاب رو از توی حلقه رد کرده و نخ رو بگیرید.

 

نخ رو از توی حلقه بیرون بیارید

نخ رو از زیر حلقه رد کنید

نخ رو با قلاب گرفته و از توی دو حلقه نخ قبلی رد کنید

قلاب رو از توی زنجیره بعدی رد کنید و مثل زنجیره نخ رو بیرون بکشید

این کارو تا آخر انجام بدید تا بند کیف کاملا به حلقه متصل بشه

حالا بند رو به پهلوی کیف وصل کنید.(من با زنجیره و با همون نخ کیف این کارو انجام دادم)

یه گل قلاب بافی هم آماده کنید

دو تا دکمه هم به کیف بدوزید.دیگه کیفتون آماده اس.

 

،حتما توی کیف رو آستر بدوزید