امروز براتون طرز بافت یک تاپ و شلوارک دخترونه رو میگم.که خیلی هم ساده است و اگه با نخ مناسب ببافیدش برای هوای گرم هم مناسبه. تاپ : بافت تاپ از پایین به بالا انجام میشه.و طبق الگوی زیر بافتش رو انجام میدیم. ابتدا به اندازه دور کمر زنجیره بزنید.تعداد زنجیره هاتون مضرب ۵ باشه […]

امروز براتون طرز بافت یک تاپ و شلوارک دخترونه رو میگم.که خیلی هم ساده است و اگه با نخ مناسب ببافیدش برای هوای گرم هم مناسبه.

تاپ :

بافت تاپ از پایین به بالا انجام میشه.و طبق الگوی زیر بافتش رو انجام میدیم.

ابتدا به اندازه دور کمر زنجیره بزنید.تعداد زنجیره هاتون مضرب ۵ باشه بعلاوه ۲ باشه.

رج اول رو با ۳ تازنجیره بعنوان یک پایه بلند دوتایی شروع کنید.و طبق نقشه زیر بافت رو ادامه بدید.

 

تو زنجیره بعدی از رج اول یک پایه بلند دوتایی بزنید. *یک زنجیره زده و از روی زنجیره بعدی در رج قبل رد شید.تو زنجیره بعدی یک پایه بلند دوتایی بزنید.یک زنجیره زده و از روی زنجیره بعدی تو رج قبل رد شید.تو دو تا زنجیره بعدی در رج قبل یک پایه بلند دوتایی بزنید.*

و داخل * تا * رو تا آخر رج تکرار کنید.

 

رج دوم و همه رجهای بعد رو طبق نقشه ببافید.به این صورت که در ابتدای رج ۳ تا زنجیره زده و تو همه پایه های رج قبل و همینطور تو زنجیره های رج قبل،یک پایه بلند دوتایی بزنید تا آخر رج.

به همین صورت ببافید تا بلندی تاپ به اندازه نصف فاصله زیر بغل تا سرشونه،پایین تر از زیر بغل برسه.تو این عکس یه تاپ نیم تنه رو می بینید،اما شما میتونید به میل خودتون اون رو بلندتر ببافید.

از اینجا به بعد رو طبق توضیح زیر ببافید:

 

اول هر رج ۳ تا زنجیره بزنید.دو تا پایه بعدی رو با هم یکی کنید و تو بقیه تا ۳ تا مونده به آخر یک پایه بلند دوتایی بزنید.دو تای بعدی رو با هم یکی کرده و تو آخری یک پایه بلند دوتایی بزنید.(اگه از بین دوستان هستن کسانی که دو تا یکی کردن پایه ها رو نمیدونن، ظرف یکی دو روز آینده آموزشش رو بهمراه فیلم براتون تو سایت قرار میدم)

 

به همین ترتیب بافت رو ادامه بدید تا به زیر بغل برسید.تو این رج میخوایم یقه رو هم باز کنیم.

تعداد دونه های این رج رو تقسیم بر ۲ کنید.اول رج رو ۳ تازنجیره زده و تو همه پایه های رج قبل یک پایه بلند دوتایی بزنید تا ۳ تا مونده به وسط ، دو تای بعدی رو با هم یکی کرده و تو بعدی یک پایه بلند دوتایی بزنید.نیمه دیگه رو نبافید.بافت رو برگرونید.

 

در طرفی که یقه قرار داره تو یه دونه طرف یقه یک پایه بلند بزنید و دو تای کناریش رو با هم یکی کنید. تو بقیه دونه ها هم یک پایه بلند دوتایی بزنید.

به همین ترتیب بافت رو ادامه بدید تا به سرشونه برسید.

طرف چپ جلوی لباس تا سرشونه بافته میشه ،بعد نخ رو از توی آخرین حلقه رد کرده، بکشید تا محکم بشه و بعد نخ رو ببرید.

طرف راست جلو رو هم همینطور ببافید تا سرشونه ،اما وقتی به سرشونه رسیدید ،بافت رو تموم نکنید. بلکه هر چند تا پایه که باقی مونده رو طبق نقشه زیر ،به این صورت ببافید.

ابتدای هر رج ۳ تا زنجیره بزنید.و تو همه پایه های رج قبل یک پایه بلند دوتایی بزنید تا آخر و بافت رو برگردونید. به همین ترتیب ادامه بدید تا بلندی این قسمت که بند پشت یقه هست به اندازه پشت گردن بشه.سپس نخ رو محکم کرده و ببرید.انتهای این قسمت رو به سرشونه طرف دیگه بدوزید.

 

حالا باید برای قسمت پایین لباس یه قطعه دیگه ببافید و اون رو به پایین لباس وصل کنید.

روی نقشه ۲ ، سه رج اول رو مشخص کردم.این رجها تکرار میشن یعنی رج سوم مثل رج اول هست. رج چهارم مثل رج دوم هست.و به همین ترتیب همه رجهای فرد مثل رج اول و همه رجهای زوج مثل رج دوم بافته میشن.

 

ابتدا ۱۱ تا زنجیره بزنید و این تکه رو طبق نقشه به این شکل ببافید.

تو رج اول تو اولین زنجیره سه تا زنجیره دیگه زده و تو زنجیره دوم یک پایه بلند دوتایی بزنید.بعد ۲ تا زنجیره زده و از روی ۳ تا زنجیره بعدی در رج قبل رد شید، تو زنجیره بعدی ( ۲ تا پایه بلند دوتایی ، ۱ زنجیره ، ۲ تا پایه بلند دوتایی) بزنید- از روی ۳ تا زنجیره بعد در رج قبل رد شید و تو دو تا زنجیره آخر یک پایه دوبل بزنید.

همه رجهای بعد هم به همین ترتیب یک رج در میون بافته میشن .

*رج بعد : در ابتدای رج ۳ تا زنجیره زده و تو دونه بعدی یک پایه دوبل بزنید. بعد ۲ تازنجیره زده و تو زنجیره های بین پایه های رج قبل ( یک پایه دوبل ، ۲ زنجیره ، ۱ پایه دوبل) ببافید. سپس ۲ تا زنجیره زده و تو دو پایه آخر رج یک پایه دوبل بزنید.

رج بعد : در ابتدای رج ۳ تا زنجیره بزنید. تو دونه بعد ۱ پایه دوبل بزنید . ۲ تا زنجیره زده و تو زنجیره های بین پایه ها در رج قبل (۲ پایه دوبل ، ۱ زنجیره ، ۲ پایه دوبل) بزنید. سپس ۲ زنجیره زده و تو دو پایه آخر رج هم یک پایه دوبل بزنید. *

دو رجی که بین * تا * قرار دارن رو تکرار کنید .

به صورت یک نوار باریک بافته میشه که باید طول بافت با دور پایین تاپ برابر بشه.

وقتی بافت این تکه تموم شد، یک طول نوار رو روی لبه پایینی تاپ گذاشته و بهم وصل کنید.

حالا دور لبه پایین تاپ، دور حلقه آستین و بازی پشت تاپ و دور یقه رو به این ترتیب ببافید:

دقت کنید که الان باید یه نخ دیگه رو وصل کنید.۴ تا زنجیره بزنید و یک پیکوت روی زنجیره چهارم . (برای بافت پیکوت ۳ تا زنجیره میزنید و بعد با یک شلال تو زنجیره قبل از این ۳ تا زنجیره اون رو گرد می کنید.)

دو تا پایه فاصله بذارید و دوباره همین کار رو تکرار کنید. ۴ تا زنجیره، یک پیکوت و …. تا آخر.

شلوارک :

    برای بافت شلوارک باید دو قطعه به صورت زیر ببافید.

به اندازه دور ران بعلاوه مقداری که میخواید شلوارک گشاد باشه زنجیره زده و دقیقا مثل نقشه اول که برای بافت تاپ کشیدم شروع به بافت رج اول و بعد رج دوم کنید.برای شلوارک هم چون باید دقیقا مثل همون نقشه اول بافت رو انجام بدید باید تعداد زنجیره هاتون مضرب ۵ بعلاوه ۲ باشه.

رج اول رو با ۳ تازنجیره بعنوان یک پایه بلند دوتایی شروع کنید.

تو زنجیره بعدی از رج اول یک پایه بلند دوتایی بزنید. *یک زنجیره زده و از روی زنجیره بعدی در رج قبل رد شید.تو زنجیره بعدی یک پایه بلند دوتایی بزنید.یک زنجیره زده و از روی زنجیره بعدی تو رج قبل رد شید.تو دو تا زنجیره بعدی در رج قبل یک پایه بلند دوتایی بزنید.*

و داخل * تا * رو تا آخر رج تکرار کنید.

رج دوم و همه رجهای بعد رو طبق نقشه ببافید.به این صورت که در ابتدای رج ۳ تا زنجیره زده و تو همه پایه های رج قبل و همینطور تو زنجیره های رج قبل،یک پایه بلند دوتایی بزنید تا آخر رج.

به همین ترتیب ببافید تا بلندی بافت به اندازه ای که میخواید دمپای شلوارک تا زیر فاق باشه برسه.

از این رج به بعد باید به اندازه شروع به کم کردن تعداد دونه هایی که باید بافته بشه،کنیم.برای این کار باید حدود ۱/۷ تا ۱/۸ دور ران رو که اندازه زده بودید کم کنید.مثلا اگه دور رون فرزندتون ۴۲ سانت بوده ۱/۷ اون میشه ۶ سانت.پس باید به اندازه ۶ سانت از این بافت رو کم کنید. ۳ سانت از سمت راست و ۳ سانت از سمت چپ باید کم بشه.فقط حواستون باشه که این ۳ سانتها رو تو یه رج کم نکنید.بلکه تو ۳ رج باید کم بشه.مثلا رج اول ۲ سانت ،رج بعد ، ۰٫۵ سانت و رج بعدی هم ۰٫۵ سانت دیگه از هر طرف رو کم کنید. پس من از اینجا به بعد رو با همین مثالی که زدم براتون توضیح میدم.

بعد از اندازه شده دمپای شلوارک تا زیر فاق، تو اولین رجی که شروع به کم کردن می کنید، در ابتدای رج به اندازه ۲ سانت (هر چند تا پایه که میشه) رو توی پایه های رج قبل شلال بزنید.پس در ابتدای رج هیچ زنجیره ای نمی زنید.بعد از شلال زدن تو ۲ سانت اول رج ،۳ تا زنجیره زده و تو همه پایه های رج تا ۲ سانت مونده به آخر رج یه پایه بلند دوتایی بزنید.وقتی به ۲ سانت آخر رج رسیدید اونها رو نبافته و بافت رو برگردونید.

حالا میخواید تو این رج ۰٫۵ سانت کم کنید.پس بدون زدن زنجیره ،تا ۰٫۵ سانت اول رج،توی پایه های رج قبل رو شلال بزنید.بعد ۳ تا زنجیره زده و تو بقیه پایه های رج تا ۰٫۵ سانت مونده به آخر رج یه پایه بلند دوتایی بزنید.۰٫۵ سانت آخر رج رو نبافته و بافت رو برگردونید.

دوباره ۰٫۵ اول رج رو شلال زده و سپس ۳ تا زنجیره و بعد توی همه پایه های رج قبل تا ۰٫۵ سانت مونده به آخر رج یه پایه بلند دوتایی بزنید.و ۰٫۵ سانت آخر رج رو نبافته رها کنید.

از این رج به بعد دیگه بدون کم کردن دونه ها باید بافت رو مثل قبل ادامه بدید.به این ترتیب که در اول هر رج ۳ تا زنجیره زده و تو همه پایه های رج قبل،یه پایه بلند دوتایی بزنید تا آخر رج.

به همین صورت بافت رو ادامه بدید تا وقتی که فاصله فاق تا کمر به اندازه مناسب برسه.تو الگوی شلوارک براتون کشیدم که کدوم قسمت رو فاصله فاق تا کمر میگیم.

 

یک قطعه دیگه مثل بالا ببافید.

حالا دو تکه نواری دقیقا مثل بالاتنه و طبق نقشه دوم ببافید برای دور رانها.

بعد از اتصال تکه های نواری به مکانهای مناسب ،باید هم دور رانها و هم دور کمر رو دقیقا مثل بالانه از بافت پیکوت استفاده کنید.دوباره توضیحات اون قسمت رو تکرار می کنم.

دقت کنید که الان باید یه نخ دیگه رو وصل کنید.۴ تا زنجیره بزنید و یک پیکوت روی زنجیره چهارم . (برای بافت پیکوت ۳ تا زنجیره میزنید و بعد با یک شلال تو زنجیره قبل از این ۳ تا زنجیره اون رو گرد می کنید.)

دو تا پایه فاصله بذارید و دوباره همین کار رو تکرار کنید. ۴ تا زنجیره، یک پیکوت و …. تا آخر.

بعد درزهای شلوارک رو بدوزید.و از توی سوراخهای پیکوتهای دور کمر یه ریسمان عبور بدید برای کشیدن و اندازه کردن دور کمر شلوارک.

منبع :آموزش قدم به قدم بافتنی وخیاطی وهنر های دستی