دوخت کیف اسپرت

بانوکده

کیف را می‌توانید با  پارچه‌های نخی محکم و ضخیم مانند جین یا کتان برای خود بدوزید. . برای شروع کار فقط کافیست وسایل زیر را آماده کنید!
  پارچۀ نخی ضخیم به عرض ۱۴۰ سانتی‌متر: ۲۰/۱ متر
.  روبان یا نوار تزئینی به عرض ۵/۲ سانتی‌متر و طول ۴۵ سانتی‌متر
. چسب دو طرفه ( چسب‌های پارچه‌ای که یک نیمۀ آنها نرم و نیمۀ دیگر زبر است) به عرض ۲ سانتی‌متر و طول ۲۵ سانتی‌متر
 . لایی‌چسب
طرز دوخت :
برای برش تکه‌های کیف، ابتدا ۲ مستطیل برای تکه‌های جلو و پشت کیف به ابعاد دلخواه رسم کنید. می‌توانید لبه‌های پایین این تکه‌ها را به صورت منحنی ببرید. لبۀ بالای این تکه‌ها را به اندازۀ ۶ سانتی‌متر برای سجاف بلندتر در نظر بگیرید. سپس لبۀ بیرونی یکی از این تکه‌ها را با متر اندازه بگیرید و یک مستطیل به این طول و عرض ۸- ۱۰ سانتی‌متر برای تکۀ پهلوی کیف ببرید. ۲ تکه برای در کیف به اندازۀ تکه‌های جلو و پشت کیف ببرید. (طول تکه‌های در کیف را باید با توجه به عرض تکۀ پهلو و طول کیف طوری تعیین کنید که پس از تکمیل دوخت، لبۀ پایین درکیف روی لبۀ پایین کیف قرار بگیرد). ۲ تکه برای بند  کیف به طول دلخواه و عرض تکۀ پهلو ببرید. برای تکه‌های جیب و در جیب نیز تکه‌های مستطیل شکل به طول دلخواه و عرض بند کیف ببرید.
منبع : کوک