آموزش رسم الگوی مانتو دخترانه دراپه چپ و راستی الگوی مانتو دخترانه دراپه چپ و راستی قسمت جلو روی ۲ لای باز پارچه – قسمت پشت ۲ لای بسته پارچه این مانتو باریون هم خوب میشه مانتو در قسمت جلو چه جوری بسته میشه؟ تو عکس مشخصه که دگمه نزدیک سرشانه خورده – روی کمر […]

آموزش رسم الگوی مانتو دخترانه دراپه چپ و راستی

الگوی مانتو دخترانه دراپه چپ و راستی

الگوی مانتو دخترانه دراپه چپ و راستی

قسمت جلو روی ۲ لای باز پارچه – قسمت پشت ۲ لای بسته پارچه

این مانتو باریون هم خوب میشه

مانتو در قسمت جلو چه جوری بسته میشه؟

تو عکس مشخصه که دگمه نزدیک سرشانه خورده – روی کمر میتونید کمر بند ببندید

تو قسمت جلو هر دو طرف اوزمان میخوره

الگوی مانتو دخترانه دراپه چپ و راستی

الگوی مانتو دخترانه دراپه چپ و راستی

الگوی مانتو دخترانه دراپه چپ و راستی

الگوی مانتو دخترانه دراپه چپ و راستی

الگوی مانتو دخترانه دراپه چپ و راستی