در بازار اسلامی کشور تجاوزکار آل سعود، لباس های خواب با نقش آیات قرآن عرضه می شود.

لباس‌شب با نقش آیات‌قرآن در بازار آل‌سعود

لباس های شب با نقش آیات قرآن

در بازار اسلامی کشور تجاوزکار آل سعود، لباس های شب با نقش آیات قرآن عرضه می شود.

شیخ خالد الحبشی امام جماعت مسجد السلیمان جده با انتشار این تصاویر از بازارهای آل سعود به انتقاد از بی بند و باری در عربستان پرداخت.

“با عرض پوزش بابت انتشار این تصاویر”

لباس‌شب با نقش آیات‌قرآن در بازار آل‌سعود

لباس‌شب با نقش آیات‌قرآن در بازار آل‌سعود

لباس‌شب با نقش آیات‌قرآن در بازار آل‌سعود

باشگاه خبرنگاران