امیر تتلو روی جلد مجله ایده آل . . . عکس امیر تتلو روی جلد مجله ایده آل . امیر تتلو خواننده سبک رپ که هنوز موفق به کسب مجوز نشده است،اخیرا با آهنگ خود بنام توافق هسته ای پیش از پیش خود رو در دل هوادارانش جا داده است،هنرمندی که بدلیل مشکلاتی که در […]

امیر تتلو روی جلد مجله ایده آل

امیر تتلو روی جلد مجله ایده آل,اولین مصاحبه رسمی امیر تتلو خواننده رپ زیر زمینی با مجله ایده آل,جنجال عکس امیر تتلو روی مجله ایده آل,مصاحبه ایده آل با تتلو .

.

.

عکس امیر تتلو روی جلد مجله ایده آل

.

امیر تتلو خواننده سبک رپ که هنوز موفق به کسب مجوز نشده است،اخیرا با آهنگ خود بنام توافق هسته ای پیش از پیش خود رو در دل هوادارانش جا داده است،هنرمندی که بدلیل مشکلاتی که در گذشته داشت از کشور ممنوع الخروج میباشد سعی میکند با تغییر رفتار خود این محدودیت رو بردارد

.

امیر تتلو جدیدا مصاحبه ای با مجله ایده ال که شاید بشه اولین مصاحبه رسمی این خواننده زیر زمینی با یک رسانه خبری نامید،مصاحبه ای که خبر از قبول این سبک در بین تصمیم گیرندگان در این حیطه باشد و شاید بزودی شاهد مجوز گرفتن این خواننده متفوات شد

.

امیر تتلو در شبکه اجتماعی اش عکس هواداران خود که با در دست داشتن مجله ایده ال عکس گرفتند انتشار داده است،جالب است بدونید مجله شنبه اول صبح قرار است منتشر شود

.

باید دید فردا مجله ایده آل رکورد فروش خود رو خواهد شکست یا نه !!

.

امیر تتلو روی جلد مجله ایده آل,اولین مصاحبه رسمی امیر تتلو خواننده رپ زیر زمینی با مجله ایده آل,جنجال عکس امیر تتلو روی مجله ایده آل,مصاحبه ایده آل با تتلو  امیر تتلو روی جلد مجله ایده آل,اولین مصاحبه رسمی امیر تتلو خواننده رپ زیر زمینی با مجله ایده آل,جنجال عکس امیر تتلو روی مجله ایده آل,مصاحبه ایده آل با تتلو  امیر تتلو روی جلد مجله ایده آل,اولین مصاحبه رسمی امیر تتلو خواننده رپ زیر زمینی با مجله ایده آل,جنجال عکس امیر تتلو روی مجله ایده آل,مصاحبه ایده آل با تتلو  امیر تتلو روی جلد مجله ایده آل,اولین مصاحبه رسمی امیر تتلو خواننده رپ زیر زمینی با مجله ایده آل,جنجال عکس امیر تتلو روی مجله ایده آل,مصاحبه ایده آل با تتلو  tataloo-ideal-photokade-com (6)  tataloo-ideal-photokade-com (7)  امیر تتلو روی جلد مجله ایده آل,اولین مصاحبه رسمی امیر تتلو خواننده رپ زیر زمینی با مجله ایده آل,جنجال عکس امیر تتلو روی مجله ایده آل,مصاحبه ایده آل با تتلو  tataloo-ideal-photokade-com (9)

.photokade