اس ام اس سنگین اس ام اس سنگین اس ام اس سنگین عاشقی SMS Sangin Asheghi • • • بی تفاوت باش به جهنم ! مگر دریا مُرد از بی بارانی ؟ • • • اس ام اس سنگین عاشقی SMS Sangin Asheghi • • • کـــــــــــم بــاش از کم بودنت نتــــــــرس اونی که اگـه […]

اس ام اس سنگین

اس ام اس سنگین
اس ام اس سنگین عاشقی
SMS Sangin Asheghi


بی تفاوت باش

به جهنم !

مگر دریا مُرد از بی بارانی ؟اس ام اس سنگین عاشقی
SMS Sangin Asheghi


کـــــــــــم بــاش

از کم بودنت نتــــــــرس

اونی که اگـه کم باشی ولــــــــت میکنه

همونه که اگه زیـــاد باشی حیفو میلت میکنهاس ام اس سنگین عاشقی
SMS Sangin Asheghi


دنیای عجیبی شده است

برای دروغ هایمان خدا را قسم می خوریم

و به حرف راست که می رسیم

می شود جان ِ تــواس ام اس سنگین عاشقی
SMS Sangin Asheghiمــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم

نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم

و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت رااس ام اس سنگین عاشقی
SMS Sangin Asheghi


دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم

نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم

برای اینکه نگذارم آنها بیاینداس ام اس سنگین عاشقی
SMS Sangin Asheghi


حق با کشیش ها بود گالیله!

زمین آنقدرها هم گرد نیست

هر کس میرود دیگر باز نمیگردداس ام اس سنگین عاشقی
SMS Sangin Asheghi


هیچ انتظاری از کسی ندارم

و این نشان دهنده قدرت من نیست

مسئله خستگی از اعتمادهای شکسته استاس ام اس سنگین عاشقی
SMS Sangin Asheghi


روزانه هزاران انسان به دنیا می آیند

اما نسل انسانیت در حال انقراض استاس ام اس سنگین عاشقی
SMS Sangin Asheghi


زندگـــــــی همیشـــه در جریانه، ولی مشـــــــکل اینجاست

کـــه مـــا رو در جـــــریان نمیــــــذارهاس ام اس سنگین عاشقی
SMS Sangin Asheghi


همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم

به آرامش رسیـــدم

چــــه ســــاده بود خوشبختــــیاس ام اس سنگین عاشقی

منبع :http://www.bisms.ir