اس ام اس زمستانی و برفی SMS Zemestani Barfi • • • وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستم به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟ • • • اس ام اس زمستانی و برفی SMS Zemestani Barfi • […]

اس ام اس زمستانی و برفی
SMS Zemestani Barfi


وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستم

به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی !

به چه دلخوش کرده ای ؟

تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟اس ام اس زمستانی و برفی
SMS Zemestani Barfi


عشق یعنی امید ، یعنی طراوت باران ، یعنی سفیدی برف

یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستناس ام اس زمستانی و برفی
SMS Zemestani Barfi


و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد

و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد

چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟

چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟اس ام اس زمستانی و برفی
SMS Zemestani Barfiدر برف ، سپیدی پیداست

آیا تن به آن می دهی ؟

بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند

که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند

ارد بزرگاس ام اس زمستانی و برفی
SMS Zemestani Barfi


لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد

مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم زیره برفه !

درسته که هوا رو گرم نمی کنه

ولی تو رو دل گرم می کنهاس ام اس زمستانی و برفی
SMS Zemestani Barfi


عشق یعنی :

چون خورشید تابیدن بر شب های دوست

و چون برف ذوب شدن بر غم های دوستاس ام اس زمستانی و برفی
SMS Zemestani Barfi


برف آمد و پاییز فراموشت شد

آن گریه ی یک ریز فراموشت شد

انگار نه انگار که با هم بودیم

چه زود همه چیز فراموشت شداس ام اس زمستانی و برفی
SMS Zemestani Barfi


دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف چون یه روز آب می شه

دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ، چون یه روز پژمرده می شهاس ام اس زمستانی و برفی
SMS Zemestani Barfi


اگه برف می دونست زمین خاکی چقدر کثیفه

برای اومدن به اون لباس سفید نمی پوشیداس ام اس زمستانی و برفی
SMS Zemestani Barfi


آرزو می کنم غم های دلت بروند زیر برف های زمستانی

تا همیشه بدون غم بماناس ام اس زمستانی و برفی

منبع:http://www.bisms.ir