سازمان جهانی بهداشت (WHO) با اشاره به اینکه سرطان پوست به شدت افزایش یافته اعلام کرد: حفاظت از پوست بدن مهم ترین اقدام برای دوری از بیماری های پوستی است. به گزارش هلث، سازمان جهانی بهداشت به دلیل افزایش سرطان پوست هشت راهکار سازنده برای حفاظت و استفاده مفید از نور خورشید را پیشنهاد کرده […]

حفاظت پوست در برابر نور خورشید,دریا و خشکی

سازمان جهانی بهداشت (WHO) با اشاره به اینکه سرطان پوست به شدت افزایش یافته اعلام کرد: حفاظت از پوست بدن مهم ترین اقدام برای دوری از بیماری های پوستی است. به گزارش هلث، سازمان جهانی بهداشت به دلیل افزایش سرطان پوست هشت راهکار سازنده برای حفاظت و استفاده مفید از نور خورشید را پیشنهاد کرده است که عبارتند از:

از نور خورشید ظهر پرهیز کنید

از ساعت ۱۱ صبح تا سه بعدازظهر از نور مستقیم خورشید پرهیز کنید، زیرا پرتو فرابنفش خورشید (UV) در این زمان در بیشترین حد خود است. در این مدت زمانی حتی نشستن در سایه نیز بی خطر نیست، زیرا بازتاب نور خورشید این پرتو را به بدن منتقل می کند.

پوشش مناسب

با پوشیدن لباس مناسب، خود را از شر پرتو فرابنفش خورشید نجات دهید. شلواری بلند به همراه پیراهنی آستین بلند به تن کنید و پوششی نیز بر سر داشته باشید. جنس پارچه های مختلفی که بر تن دارید در مقابل تابش خورشید واکنش های مختلفی از خود نشان می دهند. لباس هایی وجود دارند که مخصوص دفع این پرتو ساخته شده اند.

استفاده از کرم های پوست مناسب

کرم های پوست مناسب برای خود تعیین و تهیه کنید. این کرم ها در مقابل پرتو فرابنفش خورشید واکنش های مختلفی نشان می دهند. به هنگام خرید این کرم ها توجه داشته باشید که آنها دارای فیلتر ویژه در مقابل پرتو فرابنفش A باشند. این پرتو در کنار خطرات دیگر، عامل اصلی برای ایجاد سرطان پوست است.

محاسبه زمانی که می توانید زیر آفتاب بمانید

هر نوع پوستی از پنج تا ۲۰ دقیقه می تواند پرتو مستقیم آفتاب را تحمل کند. در صورت استفاده از کرم های پوست مناسب این زمان افزایش می یابد. هر فردی باید این زمان را برای خود محاسبه کند و بیش از این زمان، زیر تابش مستقیم آفتاب نماند.

به طور مثال، پوستی که فقط پنج دقیقه تابش آفتاب را تحمل می کند با استفاده از کرم شماره ۵۰ می تواند تا چهار ساعت در آفتاب بماند. باید قبل از پایان این زمان با نور خورشید وداع کرد.

به اندازه کافی کرم بزنید

یک انسان بالغ به طور متوسط حدود ۳۵ گرم کرم ضدآفتاب برای بدن خود نیاز دارد. ۳۵ گرم کرم حدود چهار قاشق غداخوری می شود. کرم زدن پوست را باید تکرار کرد و البته باید دانست که مالیدن کرم بر بدن زمانی که می توانید در آفتاب بمانید را افزایش نمی دهد. نکته مهم اینکه همیشه ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پیش از حمام آفتاب بدن خود را کرم بزنید.

در آب مواظب پوست خود باشید

در آب تابش خورشید ادامه دارد. سطح آب پرتو فرابنفش خورشید را تشدید می کند. در نیم متری سطح آب ۶۰ درصد به پرتو فرابنفش خورشید و ۸۵ درصد به پرتو فرابنفش A افزوده می شود. چون بدن در سطح آب خنک می شود، احساس سوختگی بدن چندی بعد محسوس می شود. به همین دلیل با کرم از بدن خود قبل از شنا حفاظت کنید.

زیر چتر بمانید

چترهای آفتابی می توانند شما را از تابش مستقیم پرتو فرابنفش خورشید حفظ کنند. چترهایی وجود دارند که مخصوص دفع پرتو خورشید ساخته شده اند، اما هنوز استانداردی برای این چترها مشخص نشده و درجه دفع پرتو فرابنفش خورشید در آنها متفاوت است. زیر چتر بنشینید و بدن خود را کرم برنید.

عینک آفتابی استفاده کنید

تابش آفتاب شدید سبب می شود چشم ها آسیب جدی ببینند. این آسیب ها طی چندین سال جمع می شوند و از جمله به شبکیه چشم آسیب می رسانند یا به کدورت عدسی منجر می شوند. پرتو فرابنفش خورشید می تواند در کوتاه مدت نیز به سرخی، سوزش، خارش و تاری دید چشم بینجامد. به همین دلیل در آفتاب از عینک های آفتابی مناسب استفاده کنید.