دل تو حرمه

شب نزول کرمه

عالم بدونه

جشن ولی نعتمه

سلطان خراسان

برکت خان خراسان

دل تو حرمه

شب نزول کرمه

عالم بدونه

جشن ولی نعتمه

سلطان خراسان

برکت خان خراسان

بارون الهی می باره

از تو آسمان خراسان

یا ضامن آهو مددی یا ضامن آهو

اومد ترانه نفس بارون

دلیل غم دل مجنون

لیلی صد لیلی

والله جون هر چی مرده آقا جون

میخوامت آقا من دلخون

دوستت دارم خیلی

یا ضامن آهو مددی یا ضامن آهو

نور نبوی

همه شوکت علوی

حق جلوه گر از جمال ماه رضوی

جانان رسوله

تموم هستی بتوله

همینو بگم تو حریمش

ابوفاضل اذن ذخوله

یا ضامن آهو مددی یا ضامن آهو

برده دل و نغمه هو هو

یا حضرت سلطان

مولا به حق چشای پر الماس

منو ببر حرم عباس

یا حضرت سلطان

یا ضامن آهو مددی یا ضامن آهو

من مست توأم

همیشه پا بست توأم

عمریه که من

نوکر در بست توأم

ای صاحب قلبم

آره دلمو به تو بستم

راست و حسینی  بگم آقا

که عبد مادر تو هستم

یا ضامن آهو مددی یا ضامن آهو

زهرا رمز شب اول قبرم

همه میدونن من اون ابرم

که بر تو می بارم

زهرا بی بی بده همه رو مادر

تو جشن ولادت حیدر

که من به دل دارم

یا ضامن آهو مددی یا ضامن آهو