این حیوان عجیب زیبا و نادر یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن این است که در واقع کف دریاها و اقیانوسها زندگی می کند،مانند یک حلزون حرکت می کند و می تواند فتوسنتز نماید و تا ۵ میلی متر هم رشد کند.

ین حیوان کوچک که شبیه به یک گوسفند پر از پشم است،یک گونه کمیاباز حلزون های بدون صدف است. در واقع به دلیل شباهتی که با گوسفند دارد به نام ” گوسفند دریایی ” معرفی می شود.

گوسفند دریایی کشف شده در دریاهای ژاپن + عکس

 

اما این حیوان عجیب زیبا و نادر یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن این است که در واقع کف دریاها و اقیانوسها زندگی می کند،مانند یک حلزون حرکت می کند و می تواند فتوسنتز نماید و تا ۵ میلی متر هم رشد کند.

گوسفند دریایی کشف شده در دریاهای ژاپن + عکس

محل زندگی این جاندار دریایی در نزدیکی ژاپن،اندونزی و فیلیپین است و غذای آنها جلبک های دریایی است.

گوسفند دریایی کشف شده در دریاهای ژاپن + عکس

گوسفند دریایی کشف شده در دریاهای ژاپن + عکس

منبع: باشگاه خبرنگاران