توزیع حدود یک میلیون پرس غذا بین سیل‌زدگان توسط موکب‌های اربعین

توزیع حدود یک میلیون پرس غذا بین سیل‌زدگان توسط موکب‌های اربعین