موعودگرایی همانطور که به دلیل تصویرسازی از حکومت عادلانه و نظامی آرمانی در طول تاریخ برای مسلمانان امیدآفرین بوده است برای سایر ادیان نیز همین ارزش را دارد. موعود در ادیان اسلام و مسیحیت اشتراکات زیادی دارد که در زیر با هم می خوانیم.

موعود گرایی همانطور که به دلیل تصویرسازی از حکومت عادلانه و نظامی آرمانی در طول تاریخ برای مسلمانان امیدآفرین بوده است برای سایر ادیان نیز همین ارزش را دارد.

آنچه ذهن بشریت را به خود مشغول کرده است؛ پایان تاریخ و آینده جهان است. اندیشمندان در هر دینی و با هر تفکری سعی کرده اند تا به این مسأله پاسخ دهند.

عده ای آمدن موعود را منوط به راه اندازی جنگ های پی در پی می دانند و گروهی آن را خارج از اختیار بشر و برخی آن را جبر تاریخی می دانند.

آنچه مسلم است اعتقاد به مصلح جهانی و موعودی است که سرمایه ی اصلی بشر تلقی شده است.

سعادت دنیا و اخرت بشر مشروط به حضور وی است. چراکه در غیر این صورت نامیدی و یأس در فرد جولان خواهد داد و عنصر ناامید و جامعه ی مأیوس نمی تواند هنجارهای انسانی را زنده نگه دارد و بشر را از رنج برهاند.

عقیده ظهور منجی و وجود موعود در تاریخ ادیان، برخاسته از ضرورت نجات خواهی است لذا همه ادیان به این مقوله مهم پرداخته اند.

مسیحیت و اسلام که از ادیان ابراهیمی محسوب می شوند از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

وجود موعود و بشارت به وجود او

بشارت ادیان مبنی بر پیروزی حق و نابودی باطل که تا کنون در تاریخ محقق نشده است. تنها با آمدن موعود امکان دارد و این مسأله جزء  نکات مشترک در دین اسلام و مسیحیت محسوب می شود.
مسیح می آید و جهان، پس از ظهور آن منجی در صلح و صفای کامل به سر خواهد برد و زمین ایشان، از نقره و طلا پر خواهد گشت و خزائن ایشان را انتهایی نیست. (اشعیا/ ۲:۷)

منجی وعده داده شده مردی الهی است

اینکه موعود و منجی مطلق و مصلح جهان مردی الهی است از جمله مشترکات اسلام و مسیحیت  در این مورد محسوب می شود.

موعود اسلام و موعود مسیحیت

موعود اسلام و موعود مسیحیت

مردی به نام مهدی در اسلام و عیسی در مسیحیت. سلسله جنبان این حرکت آخرالزمانی مردی الهی است چنانچه در روایات مورد قبول همه ی فرقه های اسلامی است که : رجل من اهل بیتی  منجی. پیامبر اسلام (ص) فرمودند موعود آخر الزمان مردی از اهل بیت من است.

در اندیشه مسیحیت  منجی عیسی(ماشیح) است که او نیز مردی الهی محسوب می شود.

مسیح بار دیگر می آید برای کسانی که منتظر او می باشند و او ظاهر خواهد شد به جهت نجات. (عبرانیان/ ۲۸: ۹)
اگر چه در خصوصیات آن دو در هر دو مکتب اختلافاتی وجود دارد.

از منظر روایات اسلامی منجی از اهل بیت پیامبر آخرالزمان می باشد و حضرت عیسی در انقلاب جهانی آخرالزمان زیر لوای مهدی (عج) شرکت خواهد کرد.

چنانچه عیسی، مهدی را در کشتن دجال کمک می کند.( بحارالانوار/ ج ۵۱/ ص۴۸۵)

زمان ظهور

نکته قابل بیان دیگر در این مسأله زمان ظهور است که در هر دو شریعت مخفی است و عدم تعیین وقت خاص (عدم توقیت) برای همیشه این مشعل را پرفروغ و نورانی نگه می دارد.
البته اشارات کلی بیان شده است که پیروانشان را به انتظار و دعا دعوت کرده اند و کسانی که روز یا سال خاصی را تعیین می کنند به شدت مورد تکذیب قرار می دهند . در روایات بیان شده که دعا و کردار مردم ظهور را تسریع خواهد نمود.

مکان ظهور

در هر یک از ادیان مکان های متفاوتی برای ظهور بیان شده است. محل ظهور موعود اسلام مکه بیان شده است. اما یهود و مسیحیت معتقدند موعودشان در اورشلیم ظاهر خواهد شد .

هرچند اختلاف مکانی در اعتقادات این شریعت ها وجود دارد اما مسأله مهم این است که هر کدام از آنها شهری را به عنوان محل ظهور موعود نام برده اند که میان پیروان خود مقدس و خاستگاه اصلی آن دین محسوب می شود.

علائم ظهور

در کتب روایی امامیه برای ظهور حضرت ولی عصر (عج) نشانه ها و علائمی ذکر کرده اند.

این علائم به دو دسته تقسیم می شوند: علائم حتمیه و علائم غیر حتمیه. علائم حتمیه عبارت اند از : ۱٫ صیحه یا ندای آسمانی ۲٫ خروج سفیانی ۳٫ خسف ید ۴٫ قیام یمانی ۵٫ شهادت نفس زکیه ۶٫ قیام سید حسنی (شاکری/ منجی در ادیان / ص ۱۶۵)

در کتاب مقدس و عرصه تفکر مسیحیت ظهور عیسی علیه السلام نیز با نشانه ها و علائمی اتفاق خواهد افتاد:

۱٫ مسیح زمانی ظهور می کند که مردم مجرم اند و ظلم دنیا را فراگرفته است
۲٫ ظهور مسیح با ذلت قوم یهود اتفاق خواهد افتاد.
۳٫ ورود دجال قبل از ظهور مسیح
۴٫ نشانه های در آسمان، سحابات ستارگان و ماه اتفاق خواه افتاد.
۵٫ در ظهور مسیح دولت ها با هم به جنگ خواهد پرداخت. ( مقاله نجات شناختی تطبیقی/ حسین علی سعدی)

اما مسأله مهم  و وجه تمایز اسلام  از سایر ادیان همچنین مسیحیت در این مورد مسأله حضور موعود است.

اسلام معتقد است غیبت موعود وی به معنای عدم حضور وی نیست بلکه منجی حضوری فعال و کارآمد در میان جامعه دارد به پیروان عنایت و توجه دارد و در میان ایشان زندگی می کند صرفا مستور است .

اما از نظر مسیحیت موعود، در میان مردم و روی زمین حضور ندارد و در آخر الزمان بر زمین نزول می کند تا صلح و نجات را بیاورد. (لوقا/ ۲۴:۵۰)