آموزش  بافت برجسته قلاب بافی
آموزش  بافت برجسته قلاب بافی

انواع گره‌های اصلی از جمله پایه کوتاه، متوسط یا ساده، بلند، دوبل و…رو میشه به صورت برجسته بافت.

در این جلسه با بافت برجسته یا post آشنا خواهیم شد.

ابتدا به دو تصویر زیر دقت کنید:

term

همون طور که مشاهده می‌کنید هر گره از دو قسمت تشکیل شده:

۱)    قسمت بالایی گره (top of stitch) که خودش از دو حلقه جلویی و عقبی تشکیل شده  (front and back loop)

۲)    بدنه گره یا قسمت عمودی اون  (post)

بین هر دو گره مجاور هم فضایی وجود داره  (between stitches)

تا این لحظه انوع گره‌هایی که با نحوه بافتشون آشنا شدیم در قسمت بالایی گره بافته می‌شدن، اما برای بافت برجسته باید در فضای بین گره‌ها و بر روی پست‌‌ها بافت رو انجام بدیم.

انواع گره‌های اصلی از جمله پایه کوتاه، متوسط یا ساده، بلند، دوبل و…رو میشه به صورت برجسته بافت.

من بعنوان نمونه مراحل بافت پایه بلند برجسته رو شرح میدم

بافت برجسته به دو صورت بافته میشه:

۱)   بافت برجسته از جلو  (front-post)

۲)    بافت برجسته از پشت  (back-post)

اول: بافت پایه بلند برجسته از جلو  (front-post double crochet stitch):

  1. به تعداد مورد نیاز زنجیره زده و حداقل یک ردیف پایه بلند ساده می‌بافیم.
  2. برای شروع ردیف بعد ۲ عدد زنجیره چرخشی بافته کار رو برمی‌گردونیم.
  3. نخ رو با قلاب گرفته و قلاب رو از جلوی کار وارد فضای بین اولین و دومین پایه بلند از ردیف قبل می‌کنیم.
  4. قلاب رو از پشت پست عبور داده از فضای بین دومین و سومین پایه بلند ردیف قبل بیرون  می‌آوریم.
  5. نخ رو با قلاب می‌گیریم و در این حالت ۳ حلقه روی قلاب ایجاد میشه.
  6. در این مرحله دقیقا مثل بافت پایه بلند ساده عمل می‌کنیم. یعنی نخ رو گرفته از دو حلقه عبور میدیم و مجددا نخ رو گرفته از دو حلقه باقی مونده عبور میدیم تا تنها یک حلقه روی قلاب باقی بمونه:

بافت برجسته از جلو رو با نماد و مخفف زیر نمایش میدن (البته این نماد مخصوص بافت پایه بلند برجسته از جلوست. برای سایر گره‌ها به انتهای نماد گره پایه نیم دایره‌ای به صورت زیر متصل میشه):

دوم: بافت پایه بلند برجسته از پشت (back-post double crochet stitch):

مراحل اول و دوم مشابه حالت قبل هستند.

  1.  نخ رو بوسیله قلاب گرفته و از پشت کار وارد فضای بین اولین و دومین پایه بلند از ردیف قبلی می‌کنیم.
  2. قلاب رو از روی پست رد کرده وارد فضای بین دومین و سومین پایه بلند ردیف قبل می‌کنیم.

ادامه مراحل هم مثل حالت قبل بافته میشه.

نماد و مخفف بافت برجسته از پشت هم به این شکله (توضیحات نماد بافت برجسته از جلو رو مجددا مطالعه کنید!):

کل مراحل بافت هر دو نوع بافت برجسته رو هم در تصویر زیر می‌تونید مشاهده کنید:

postمنبع :زنگ قلاب بافی