وسایل مورد نیاز جهت بافت تن پوش حاملگی: ۴ کلاف کاموای  ۱۰۰ گرمی ۵ میل شماره  ۶  نخ یک لا طرز بافت پشت تن پوش: کار بافت را با ۵۸ دانه شروع کنید. در رج ۷ بافت به هر طرف پشت تن پوش ۱ دانه اضافه کنید تا جایی که جمع دانه‌ها به ۷۲ عدد […]

بافت تن پوش حاملگی ,آموزش بافت لباس حاملگی, آموزش بافت لباس بارداری ,بافت لباس بارداری, مدل لباس بافت بارداری, مدل لباس بافتنی حاملگی

وسایل مورد نیاز جهت بافت تن پوش حاملگی:

۴ کلاف کاموای  ۱۰۰ گرمی

۵ میل شماره  ۶  نخ یک لا

طرز بافت پشت تن پوش:

کار بافت را با ۵۸ دانه شروع کنید. در رج ۷ بافت به هر طرف پشت تن پوش ۱ دانه اضافه کنید تا جایی که جمع دانه‌ها به ۷۲ عدد برسد. مدل بافت این تن پوش (دانه برنجی یا ابری) می‌باشد. وقتی بلندی پشت تن پوش ۴۳ سانتی متر شد تا ماندن ۱۶ دانه برای سرشانه ها، ۱۱ دانه دیگر کم کرده سپس همه دانه‌ها را کور کنید.

جلوی تن پوش :

کار بافت را با ۵۸ دانه شروع کرده در هفتمین رج به طرف چپ و راست جلوی تن پوش ۱            دانه اضافه کنید تا جمع دانه هایتان ۷۲ عدد، مانند پشت کارتان شود. به همین صورت بافت را با ۷۲ دانه ادامه داده وقتی به سرشانه‌های تن پوش ۶ سانتی متر ماند، ۱۶ دانه از طرف چپ جدا کرده سپس ۴ دانه کور کنید و به بافت با ۳۴ دانه باقی مانده ادامه دهید.

در رج بعدی ۱ دانه دیگر کم کرده و تا یقه بدون کم کردن، بافت را ادمه دهید.

 بافت تن پوش حاملگی ,آموزش بافت لباس حاملگی, آموزش بافت لباس بارداری ,بافت لباس بارداری, مدل لباس بافت بارداری, مدل لباس بافتنی حاملگی

طرز بافت یقه :

از تکه پشت و جلوی تن پوش بافته شده، ۷۲ دانه جدا کرده روی میل‌ها بیاندازید ۵/۲ سانتی متر مدل ساده (از رو) ببافید. آخرین رج را با قلاب، پایه کوتاه زده کار را تمام کنید.

کمر تن پوش :

کار را با ۶ دانه شروع کرده به طول ۴۰ سانتی متر ۱ دانه از زیر، ۱ دانه از رو (کش باف) ببافید.

توجه : مدل دانه برنجی یا ابری :
رج اول یک دانه به زیر، یک دانه به رو ببافید. در رج بعدی برعکس دانه زیری را به رو، دانه رویی را به زیر ببافید.

رج اول یک دانه به زیر، یک دانه به رو ببافید. در رج بعدی برعکس دانه زیری را به رو، دانه رویی را به زیر ببافید.

منبع :ایران ناز