وسایل مورد نیاز: ۵ کلاف کاموای  ۱۰۰ گرمی میل شماره ۶   نخ یک لا طرز بافت پشت ژیله : بافتنی .از هر دو طرف بافتتان ۱۱ دانه اش را ۱دانه به زیر، ۱ دانه به رو (مدل کش باف)بافته ، مابقی ۵۳ دانه را به زیر ببافید. وقتی قد پشت ژاکت ۷۰ سانتی متر شد […]

طرز بافت ژیله مردانه ,بافت ژیله پسرانه ,مدل بافت ژیله پسرانه, طرز بافت ژیله, آموزش بافت ژیله پسرانه, مدل بافت ژیله ,بافت ژیله زنانه ,بافت ژیله بچه گانه ,مدل بافت ژیله بچه گانه
وسایل مورد نیاز:
۵ کلاف کاموای  ۱۰۰ گرمی
میل شماره ۶   نخ یک لا
طرز بافت پشت ژیله :
بافتنی .از هر دو طرف بافتتان ۱۱ دانه اش را ۱دانه به زیر، ۱ دانه به رو (مدل کش باف)بافته ، مابقی ۵۳ دانه را به زیر ببافید.
وقتی قد پشت ژاکت ۷۰ سانتی متر شد دانه‌ها را کور کرده، کار را تمام کنید.
جلوی ژیله :
کار را با ۳۹ دانه شروع کرده به طول ۸ سانتی متر ۱ دانه به زیر، ۱دانه به رو (مدل کش باف)ببافید.
در رج بعدی ۱۱ دانه را ۱ دانه به زیر،۱دانه به رو (بافت کش باف) و ۸ دانه را به زیر ببافید.۲۰ دانه باقیمانده را روی میل نگه دارید.
۱۹ دانه باقیمانده را بدین صورت، ۱۲ سانتی متر بافته سپس ۱۲ دانه را از ۲۰ دانه کنار گذاشته شده را به رو و ۸ دانه باقیمانده را تا کناره‌های یقه ۱ دانه به زیر،۱ دانه به رو(کش باف)ببافید.
در ۱۲ سانتی متری بافت، تمامی دانه‌ها را به روی میل گرفته، ۱۱ دانه را کش باف و ۸ دانه را به زیر ببافید.
سپس ۴ بار ۱ دانه به رو، ۲ دانه به زیر بافته، ۸ دانه را نیز ۱ دانه به زیر، ۱ دانه به رو بافته، رج را به پایان برسانید. جهت پیاده کردن جیب بر روی تنه ژاکت، از عرض ژاکت به تعداد دلخواه دانه گرفته، ۵/۲ سانتی متر ۱ دانه به زیر، ۱ دانه به رو (کش باف) ببافید.
طرز بافت ژیله مردانه ,بافت ژیله پسرانه ,مدل بافت ژیله پسرانه, طرز بافت ژیله, آموزش بافت ژیله پسرانه, مدل بافت ژیله ,بافت ژیله زنانه ,بافت ژیله بچه گانه ,مدل بافت ژیله بچه گانه
یقه ژیله :
در ۵۲ سانتی متری جلوی ژاکت جهت ایجاد گودی یقه ۲+۹ دانه، سپس هر ۲ رج یکبار ۲ دانه به تعداد ۵ بار کم کنید. سپس از گودی ایجاد شده یقه در ۲ تکه جلو و پشت، ۱۰۹ دانه جدا کرده، روی میل‌ها بیاندازید. آن را به طول ۶ سانتی متر، ۱ دانه به زیر، ۱ دانه به رو (کش باف) بافته، سپس دانه‌ها را کور کنید.

 

منبع :ایران ناز