وسایل مورد نیاز جهت بافت ژاکت بچه‌گانه: ۵ کلاف کاموای  ۱۰۰ گرمی میل شماره ۵ و ۵/۵    نخ  دو لا طرز بافت پشت ژاکت: ابتدا نخ را دولا کرده، سپس کار را با ۵۶ دانه با میل ۵/۵ شروع کنید. ۵ رج دانه‌ها را از رو بافته سپس ۱ رج دانه‌ها را به زیر ببافید. […]

طرز بافت ژاکت بچه گانه ,طرز بافت ژاکت دخترانه, طریقه بافت ژاکت زنانه, طرز بافت ژاکت نوزاد, آموزش بافت ژاکت پسرانه, آموزش بافتنی, آموزش قلاب بافی

وسایل مورد نیاز جهت بافت ژاکت بچه‌گانه:

۵ کلاف کاموای  ۱۰۰ گرمی
میل شماره ۵ و ۵/۵    نخ  دو لا

طرز بافت پشت ژاکت:

ابتدا نخ را دولا کرده، سپس کار را با ۵۶ دانه با میل ۵/۵ شروع کنید.
۵ رج دانه‌ها را از رو بافته سپس ۱ رج دانه‌ها را به زیر ببافید. کار بافت را با ۵ رج ازرو ادامه دهید.  « رج به زیر بافته شده را از داخل دولا کرده بدوزید.»
۲۷ سانتی متر بافت را بصورت ساده از رو بافته سپس جهت حلقه آستین ۱+۲ دانه از هر طرف کم کنید.
جهت مدل رگلان آستین‌ها هر ۲ رج یکبار ۱ دانه را کم کنید. وقتی از دانه هایتان ۳۵ عدد ماند و قد ژاکت ۳۹ سانتی متر شد همه دانه‌ها را کور کرده کار را تمام کنید.

جلوی ژاکت :

۳۸ دانه را سر انداخته مانند مدل پشت، کار را ادامه دهید.
جهت آستین نیز به همان طریق ذکر شده در پشت مدل، ۱+۲ دانه کم کنید و همچنین جهت گودی یقه نیز ۴+۶+۶+۵+۶ دانه کم کرده، کار را تمام کنید.

آستین ژاکت :

در این مرحله از بافت از میل شماره ۵ استفاده کرده ، ۲۸ دانه سرانداخته، ۶ سانتی متر ابتدایی آستین را کش باف دولا ببافید.
کش باف دولا :
۱ دانه به رو، نخ را به روی میل انداخته، ۲ دانه را نبافته، دانه ۳ را به رو ببافید. در پشت رج دانه به روی جلویی را که بافته شده نبافته نخ روی میل انداخته، ۲ دانه ایی را که نبافته اید را به رو بافته و دانه ۳ را که بافته اید را نخ گرفته نبافید.
پس از پایان بافت کش باف دولا، دانه‌ها را از روی میل شماره ۵/۵ انداخته کار را با ۱ رج از زیر ادامه دهید. سپس ۴ تا ۲ دانه اضافه کرده، ۲۰ سانتی متر دانه‌ها را به رو ببافید.
وقتی تعداد دانه ۳۶ عدد شد ۱+۲ دانه کم کنید.
جهت مدل رگلان آستین ها، هر ۲ رج یکبار ۱ دانه کم کنید تا ۱۲ دانه جهت سرشانه باقی بماند
جیب :
با میل شماره ۵ ، ۱۲ دانه سر انداخته، ۵ سانتی متر«مدل کش باف دولا » ببافید، سپس آنها را به تکه‌های جلوی مانتو بدوزید.
یقه :
با میل شماره ۵ ، ۱۴ دانه سر انداخته ۴۶ سانتی متر«مدل کش باف دولا » ببافید در ۳ سانتی متری پایانی بافت ۲ عدد جا دکمه باز کنید به هنگام دوخت یقه به تکه پشت و تکه‌های جلو، پیلی‌های روی تصویر را روی مانتو پیاده کنید.
طرز بافت ژاکت بچه گانه ,طرز بافت ژاکت دخترانه, طریقه بافت ژاکت زنانه, طرز بافت ژاکت نوزاد, آموزش بافت ژاکت پسرانه, آموزش بافتنی, آموزش قلاب بافی

توجه :

« بافت کش باف دولا» :ابتدا دانه به تعداد دلخواه سر انداخته، سپس یک رج یکی به زیر، یکی به رو ببافید، سپس در رج بعدی زیرها را بافته، روها را نبافته توی میل نگهدارید، در رج سوم دانه‌های بافته شده را نبافته و دانه‌های نبافته شده را ببافید.
منبع :ایران ناز