این پادری ساده و قشنگ از حوله های کهنه که کنار گذاشتید درست شده است . حوله را به نوارهائی با عرض ۵ سانت ببرید .   اگر از چند رنگ حوله استفاده کنید پادری تان خوشگل تر می شود . از هر رنگ یک نوار بردارید و ابتدای سرشان را به هم […]

 

آموزش ساخت پادری, آموزش درست کردن پادری, پادری حوله ای,آموزش خیاطی

 
این پادری ساده و قشنگ از حوله های کهنه که کنار گذاشتید درست شده است .

آموزش ساخت پادری, آموزش درست کردن پادری, پادری حوله ای,آموزش خیاطی

حوله را به نوارهائی با عرض ۵ سانت ببرید .

 

آموزش ساخت پادری, آموزش درست کردن پادری, پادری حوله ای,آموزش خیاطی

اگر از چند رنگ حوله استفاده کنید پادری تان خوشگل تر می شود .

آموزش ساخت پادری, آموزش درست کردن پادری, پادری حوله ای,آموزش خیاطی

از هر رنگ یک نوار بردارید و ابتدای سرشان را به هم بدوزید .
نوارهای دیگر را به انتهای هر نوار بدوزید تا بلندی دلخواه را پیدا کند .

آموزش ساخت پادری, آموزش درست کردن پادری, پادری حوله ای,آموزش خیاطی

شروع به بافتن سه رشته نواری کنید که سرهای آن ها را به هم وصل کردید .

آموزش ساخت پادری, آموزش درست کردن پادری, پادری حوله ای,آموزش خیاطی

رشته بافته شده را به شکل دایره کنار هم بگذارید . و از قسمت مرکز دایره شروع به دوختن کنید.

آموزش ساخت پادری, آموزش درست کردن پادری, پادری حوله ای,آموزش خیاطی

اندازه این پادری به اختیار خودتان است . هر چقدر قطر دایره بیشتر باشد پادری هم بزرگ تر می شود

منبع :آکا