از الگوی دامن تنگ استفاده نموده از قسمت جلوی دامن ۱/۵cmجلو آمده به خط باسن کوچک وصل کنید از قسمت جلو  به اندازه ۱/۳ دور باسن  از خط کمر پایین آمده از این قسمت به اندازه ۱/۸ دور باسن خارج میشوی و از پای دامن نیز همین اندازه را به اضافه ۲ خارج شوید و […]

از الگوی دامن تنگ استفاده نموده از قسمت جلوی دامن ۱/۵cmجلو آمده به خط باسن کوچک وصل کنید از قسمت

جلو  به اندازه ۱/۳ دور باسن  از خط کمر پایین آمده از این قسمت به اندازه ۱/۸ دور باسن خارج میشوی و از پای

دامن نیز همین اندازه را به اضافه ۲ خارج شوید و به هم وصل کنید (از قسمت فاق ۱/۸ دور باسن را بالا رفته به هم

وصل می کنیم) از وسط خط ۳cm داخل شده به صورت هلال به هم وصل می کنیم

پشت دامن : همین عملیات را تکرار می کنیم

نکتـــــــــــــــــه : اگر بخواهیم دامن ما کمر داشته باشد تمام پنسها و فرو رفتگی ها را روی کمر رعایت

می کنیم  وزیپ دامن پهلو گذاشته میشود اگر بخواهیم به دامن کش بزنیم هیچ کدام از پنسها و فرو رفتگیها

را نمی گیریم و آزاد می گذاریم و۵cm برای کمر زاپاس می گذاریم ( برای کش )

این دامن شلواری زیاد گشاد نیست

دامن شلواری ۲ : همان الگوی دامن شلواری ۱ است با این تفاوت که اگر بخواهیم گشادتر باشد پنس ها را

بسته از زیر اوازمان می دهیم

نکتـــــــــــــــــه : همیشه ۱/۵cm که اضافه میشود  باید به اصل تنه اضافه شود این ۱/۵ cm برای این است که

پیلی خوب روی هم بخوابد.