به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، رحیم سرهنگی ، با اشاره به مزیت‌های تشکیل شرکتهای کارآفرین اظهار کرد: یکی از محاسن و مزیت‌های راه‌اندازی شرکت‌های کارآفرینان ایجاد اشتغال مولد است چرا که با بکار گرفتن یک نفر دستکم برای سه نفر دیگر به شکل غیر مستقیم اشتغالزایی می‌شود. وی ایجاد اشتغال مولد را نیازمند شناسایی، خلق فرصتهای شغلی […]

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، رحیم سرهنگی ، با اشاره به مزیت‌های تشکیل شرکتهای کارآفرین اظهار کرد: یکی از محاسن و مزیت‌های راه‌اندازی شرکت‌های کارآفرینان ایجاد اشتغال مولد است چرا که با بکار گرفتن یک نفر دستکم برای سه نفر دیگر به شکل غیر مستقیم اشتغالزایی می‌شود.

وی ایجاد اشتغال مولد را نیازمند شناسایی، خلق فرصتهای شغلی و استفاده از ظرفیت اشتغال موجود دانست و گفت: کارآفرینان هر حوزه ممکن است تجربه‌هایی داشته باشند یا دانش یک حوزه را کسب کنند ولی مهم‌ترین هدف در بحث کارآفرینی و اشتغال قبل از شبکه‌سازی، مهارت ساختار شبکه است که فعالان هر حوزه باید با کسب مهارت های لازم و ایجاد کانونهای کارآفرینی، شبکه‌های متصل به هم را ایجاد کنند.

مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت کار با بیان اینکه در حوزه توسعه کارآفرینی فرصت تجربه کردن را فراهم نکرده‌ایم، راه‌اندازی کافه‌های کارآفرینی و بنیادهای ملی توسعه کارآفرینی را گام بزرگی در راستای توسعه فعالیتهای کارآفرینانه و شکوفایی استارت‌آپها عنوان کرد.

سرهنگی ارائه خدمات مشاوره‌ای به کارآفرینان، برگزاری کارگاههای‌ آموزشی پرورش ایده، تشویق سرمایه‌گذاران به حمایت از ایده‌های نو و خلاقانه و همکاری با دانشکده‌های کارآفرینی از طریق انتقال دانش و تجارب کارآفرینی را از جمله اقدامات وزارت کار در راستای حمایت از کارآفرینان و فعالیتهای کارآفرینانه در کشور برشمرد.

وی در پایان بهبود فضای کسب و کار در کشور را مستلزم همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای زدودن قوانین زائد دانست و تصریح کرد: باید از کارآفرینان پیشرو و نوآور که در دنیا بازار فروش دارند و ضمن صادرات به اشتغال و ارزآوری کمک می‌کنند به طور ویژه حمایت کرد.

به گزارش اکونیوز به نقل از  ایسنا، در راستای حمایت از کارآفرینان برتر و پیشرو، آیین‌نامه‌ای از سوی وزارت کار به هیات دولت ارسال شده که در آن مشوق‌هایی برای کارآفرینان در حوزه تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری، مشارکت با شرکتهای خارجی و پیش‌بینی ویزا و خط سبز گمرکی درنظر گرفته شده است.