ترور سردار سلیمانی موجب نفرت جهان از ترامپ شد/ راه مقابله با «معامله قرن»

ترور سردار سلیمانی موجب نفرت جهان از ترامپ شد/ راه مقابله با «معامله قرن»