همزمان با حضور میلیونی مردم،مسئولان و شخصیت های سیاسی کشور در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند.


همزمان با حضور میلیونی مردم،مسئولان و شخصیت های سیاسی کشور در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند.