وی ادامه داد: از زمان تصویب و قانونی شدن سالانه 10 درصد احیای بافت فرسوده عملا می‌بینیم نه تنها به آن اندازه نوسازی و بازسازی صورت نگرفته، بلکه به همان اندازه بافت فرسوده ایجاد شده است. یعنی احیای بافت‌های فرسوده درکشور در حال درجا زدن است. عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران به عمده مشکلات […]

وی ادامه داد: از زمان تصویب و قانونی شدن سالانه 10 درصد احیای بافت فرسوده عملا می‌بینیم نه تنها به آن اندازه نوسازی و بازسازی صورت نگرفته، بلکه به همان اندازه بافت فرسوده ایجاد شده است. یعنی احیای بافت‌های فرسوده درکشور در حال درجا زدن است.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران به عمده مشکلات و عدم پیشرفت نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده اشاره کرد و  گفت: اراده کافی برای تحقق بازسازی بافت فرسوده در دولت به وجود نیامده است. شاید از لحاظ اجرایی و عملی قدم‌های مثبتی برداشته شده باشد اما سازوکار اجرایی به وجود نیامده است که بتواند یک مجموعه قوی و بازوی اجرایی موثر مثل مسکن مهر ایجاد شود و توسط انبوه‌سازان بزرگ استارت بخورد.

محتشم با بیان اینکه پس نمی‌توانیم بگوییم علاقه‌ای برای احیای بافت فرسوده وجود ندارد، گفت: پس علاقه برای احیای بافت فرسوده وجود دارد اما تلاش کافی برای این منظور صورت نگرفته است. یکی از دلایل عدم پیشرفت موضوع تملیک است. موضوع تملیک و در اختیار گرفتن زمین برای سازوکار اجرایی است.

وی تأکید کرد: مشکل بافت فرسوده این است که هر مجموعه اجرایی‌ای که قصد وارد شدن در محله‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد، باید به صورت بلوک تعریف شود و سپس تخریب شود. پس این نگرانی وجود دارد که انبوه‌سازان چنانچه بخواهند تجمیعی صورت دهند، شاید در میانه راه نتوانند تجمیع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت کامل انجام دهند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران تصریح کرد: باید طبق قانون سایر نهادها در پروژه‌های بازسازی بافت فرسوده ورود کنند؛ چراکه وزارت راه به تنهایی از پس احیا و بازسازی بافت فرسوده برنخواهد آمد.

محتشم گفت: صرف همکاری نباید تنها مطرح شود بلکه باید تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به نوعی سرمایه‌های خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درگیر بافت فرسوده کنند و به نوعی خود نیز در این اقدام ملی ذی‌نفع شوند./فارس