حسن روحانی در بخشی از سخنرانی‌اش در میدان آزادی درباره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت : شهید سلیمانی هم سردار میدان جنگ و هم دیپلمات ارشد در مذاکره بود.


حسن روحانی در بخشی از سخنرانی‌اش در میدان آزادی درباره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت : شهید سلیمانی هم سردار میدان جنگ و هم دیپلمات ارشد در مذاکره بود.