ما ک فرهاد فعلا داره کار خودشو میکنه به الریان هم پنج تا زد..با ی لشکر مصدومم تا حالا باخت نداده..حالا اگه پرسپولیس شما نتیجه نمیگیره اون چیز دیگس..هنوز تازه شما فشردگی بازی ها بهتون فشار نیاورده.مصدومم ندارین.. حرفت در مورد مربی درست ولی پرسپولیس بدون حمایت مسئولین و داوری هیچی نیست. تعداد پاس صحیح […]

ما ک فرهاد فعلا داره کار خودشو میکنه به الریان هم پنج تا زد..با ی لشکر مصدومم تا حالا باخت نداده..حالا اگه پرسپولیس شما نتیجه نمیگیره اون چیز دیگس..هنوز تازه شما فشردگی بازی ها بهتون فشار نیاورده.مصدومم ندارین..
حرفت در مورد مربی درست
ولی پرسپولیس بدون حمایت مسئولین و داوری هیچی نیست.
تعداد پاس صحیح پرسپولیس ۵ تا هم نمیشه.

منبع خبر: خبر ورزشی

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه 7 بخوانید.