به گزارش  ورزشی شمانیوز و به نقل از فوتبالی ؛  استقلال ۸ مصدوم دارد تا از این حیث رکورددار باشد‌. با توجه به کمبود نفر در استقلال به نظر می رسد فرهاد مجیدی به بازیکنان جوانش که کم تر فرصت بازی کردن داشته اند، اعتماد کند.  سینا خادم پور، زکریا مرادی، رضا آذری … همه بازیکنان جوان استقلال […]به گزارش  ورزشی شمانیوز و به نقل از فوتبالی ؛  استقلال ۸ مصدوم دارد تا از این حیث رکورددار باشد‌. با توجه به کمبود نفر در استقلال به نظر می رسد فرهاد مجیدی به بازیکنان جوانش که کم تر فرصت بازی کردن داشته اند، اعتماد کند. 

سینا خادم پور، زکریا مرادی، رضا آذری … همه بازیکنان جوان استقلال هستند که ممکن است با توجه به بالا بودن تعداد مصدومان در استقلال مجیدی نیم نگاهی به جوانانش کرده و به آن ها میدان دهد.