تا پیش از گل دوم بارسلونا برابر ختافه، ۶ گل متوالی بارسلونا توسط لیونل مسی ساخته شده بود.

تا پیش از گل دوم بارسلونا برابر ختافه، ۶ گل متوالی بارسلونا توسط لیونل مسی ساخته شده بود.