گلهای آپارتمانی تجربه های مناسبی هستند که شاید کمتر ذهنمان را درگیر کند . اما وقتی کاربرد بالایشان را می فهمیم که یکی از آنها را گوشه خانیمان قرار می دهیم . سبزیشان روح را تازه می کند و شادی آور است . از طرف دیگر چون همیشه نیاز به توجه و مراقبت دارند […]

 

سبزک ها,خواص سبزک ها,فواید سبزک ها,گل و گیاه آپارتمانی

گلهای آپارتمانی تجربه های مناسبی هستند که شاید کمتر ذهنمان را درگیر کند . اما وقتی کاربرد بالایشان را می فهمیم که یکی از آنها را گوشه خانیمان قرار می دهیم . سبزیشان روح را تازه می کند و شادی آور است . از طرف دیگر چون همیشه نیاز به توجه و مراقبت دارند حس زیبایی درآمیخته با مسئولیت پذیری و محبت در انسان می آفریند

ما خیلی زود با این گل سنگ کوچک صمیمی شدیم و حتی رویش اسم گذاشتیم . اگرچه این گلها خیلی کم حرف هستند و تمایل به گوشه گیری دارند اما خیلی زود جای خود را باز می کنند و جوانه می زنند. حتی اگر بهشان خوب برسید صبح به صبح یک لبخند دوست داشتنی هم تحویلتان می دهند . نکته جالب این بود که گل سنگ اتاق ما با گل سنگ اتاق مجاور دوست شد. برای اینکه وقتهایی که کار داریم دلشان نگیرد آنها را کنار هم می گذاشتیم . صحنه جذابی پدید آمد وقتی این دو کنار هم نشسته بودند و ریز ریز صحبت می کردند. مخصوصا صبح ها که نور آفتاب خیلی ملایم نوازششان می کرد.

گل سنگ ها بسیار نیازمند عشق هستند . اگر بهشان توجه نکنید یا دوستشان نداشته باشید آنها خیلی زود می فهمند و ممکن است پژمرده شوند. برای همین ما هر روز مقدار زیادی عشق را در آب حل می کردیم و به سبزکمان می دادیم . برایشان مثل کود عمل می کرد. البته این گلها خیلی هم وظیفه شناسند چون همه عشقمان را پاسخ می دادند .

حسن این سبزک ها این است که به محض اینکه یکی از آنها جایش را در دلتان باز کند دیگر نمی توانید جلوی خود را بگیرید و مدام پی زیاد کردنشان می روید . در خوابگاهمان طولی نکشید که حجم سبزک ها افزایش یافت و هر اتاقی سبزک مخصوص خودش را پیدا کرد . در این بین بعضی که بیشتر گرفتار عشق این گلها شده بودند چندین گلدان خریدند و حسابی سر خود را شلوغ کردند .

سبزک ها,خواص سبزک ها,فواید سبزک ها,گل و گیاه آپارتمانی

گلهای آپارتمانی تجربه های مناسبی هستند که شاید کمتر ذهنمان را درگیر کند . اما وقتی کاربرد بالایشان را می فهمیم که یکی از آنها را گوشه خانیمان قرار می دهیم . سبزیشان روح را تازه می کند و شادی آور است . از طرف دیگر چون همیشه نیاز به توجه و مراقبت دارند حس زیبایی درآمیخته با مسئولیت پذیری و محبت در انسان می آفریند.

 منبع :ایران مطلب