آموزش دوخت مانتو شاپرک بدون نیاز به الگو در ادامه مطلب -ارتفاع اصلی (مچ تا زانو به شکل عمودی):    ۱۴۰cm -فاصله مچ تا گودی گردن:      ۵۸cm (گودی گردن، دقیقا در قسمت انتهای زیر گردن بین دو استخوان ترقوه قرار دارد) -فاصله گودی گردن تا زانو:      ۸۲cm -دور زانوها تقسیم بر ۴:      ۸۵÷۴=۲۱cm – دور باسن […]

بانوکده

آموزش دوخت مانتو شاپرک بدون نیاز به الگو در ادامه مطلب

-ارتفاع اصلی (مچ تا زانو به شکل عمودی):    ۱۴۰cm

-فاصله مچ تا گودی گردن:      ۵۸cm

(گودی گردن، دقیقا در قسمت انتهای زیر گردن بین دو استخوان ترقوه قرار دارد)

-فاصله گودی گردن تا زانو:      ۸۲cm

-دور زانوها تقسیم بر ۴:      ۸۵÷۴=۲۱cm

– دور باسن بزرگ تقسیم بر ۴ :   ۱۱۵÷۴=۲۹

– اندازه یقه به شکل قایقی تقسیم بر ۲ (اندازه از طرفین گردن )     ۲۴÷۲=۱۲cm

مستطیلی به اندازه ۱۴۰×۴۶cm  می کشیم و آنرا ABCD می نامیم. ۱۴۰ cm طول پارچه را به دو نیم تقسیم کرده و دو مربع cm46×۷۰ بدست می آوریم. مربعهای AEFDوEFCB پای دامن را BI و دور مچ دست را AK نامیده و علامتگذاری می کنیم.

اندازه مچ تا گودی گردن را روی خط AB مشخص می کنیم(یعنی نقطه G)و از خط موازی GH را علامتگذاری می کنیم.

اندازه گودی گردن تا زانو هم خود به خود بدست می آید یعنی GB فاصله میان گودی گردن تا زانو را به ۳ قسمت تقسیم می کنیم تا ۲ اندازه خط باسن و خط زیر سینه بدست آید. ۸۲÷۳=۲۷

(این دو اندازه فقط برای کشیدن طول گشادی زیر بغل و پهنای کیمونوی مانتو بر مبنای سایز هر کسی لازم می باشد)

آن دو نقطه را M,N نامیده و در خط موازی کشیده شده را (MO )و (NP) می نامیم. بنابراین GM=MN=NB=27cm

در نقطه G خطی به طول (۵۲ cm در سایز ۳۸)، (۵۵cm  در سایز ۴۰)، (۵۸cm  در سایز ۴۲ ) روی خط mo جدا می کنیم به نام GR  و آنرا نقطه Q می نامیم. این زاویه بدست آمده با خط GH، G1 نام دارد. زاویه دیگری به همان اندازه به اسم G2‌تا S می کشیم و به طول ( ۴۵ cm در سایز ۳۸ ) ،(۴۸ cm در سایز ۴۰ )، ( ۵۳cm‌در سایز ۴۲ (نقطه ای را مشخص کرده و آنرا GT‌ می نامیم (به شکل دقت شود) بنابریان طول HS‌با HR برابر است.

از N به طول ۲۹ سانت نقطه W را پیدا می کنیم.

از نقاط I،W،Q،F،T،K خطوط را مطابق شکل به هم وصل می کنیم.

برای اندازه دور گردن روی الگو:

اندازه داده شده را به ۲ تقسیم می کنیم (۲ ÷ ۲۴) و از نقطه G به سمت نقطه A هلال گردن را طبق شکل می کشیم و انتهای ۱۲ سانتی متر را روی خط GA محو می کنیم.

در نهایت نقاط هاشور زده سیاه را دور ریخته و از نقطه A تا G برش می زنیم و خط قرمز محل یقه خواهد بود  و AB‌ را روی دولای پارچه قرار میدهیم و برش می زنیم. دور مچ AK از هم جدا شده و در طرفین به شکل آستین خواهد بود.

نکته ای در بازه پارچه:

الگو را در طول پارچه قرار میدهیم (الگو به شکل طول روی طول پارچه) بنابریان هنگام خرید پارچه باید به اندازه ارتفاع تا مچ ×۲ خریداری شود(یعنی ۲ × ۱۴۰)

برای بدست آمدن طولی مابقی آستین بعد از اینکه الگوی کامل آماده شد از نقطه A‌به اندازه ۱۰‍cm به طول آستین اضافه می کنیم و بعد برش می زنیم چون قوس شانه ها مقدار طول پارچه روی آستین را کوتاه تر خواهد کرد.

 منبع :بانوکده