برای این مانتو ما نیاز به دو برابر قد پارچه داریم . مثلا مثلا اگر ما قد را یک متر گرفتیم نیاز به ۲ متر پارچه برای این لباس نیاز داریم.

آموزش دوخت مانتو فانتزی آستین سرخود ( رومی )
ابتدا الگوی اولیه استین کیمونو بلند را رسم می کنیم وقد لباس را مطابق با مدل از بالا تا پایین اندازه میزنیم . برای جلو لباس برای جادکمه و روی هم امدن لباس ۴ سانت اضافه می ذاریم. بعد از پایین لباس ۱/۴ با*سن بیرون امده و از انتهای مچ استین در بالا به ان وصل میکنیم ( مطابق با الگو (
پشت لباس هم مانند جلو میباشد با این تفاوت که یقه لباس ۷ در ۴ میباشد و باید وسط پشت روی دولای بسته قرار بگیرد

برای این مانتو ما نیاز به دو برابر قد پارچه داریم . مثلا مثلا اگر ما قد را یک متر گرفتیم نیاز به ۲ متر پارچه برای این لباس نیاز داریم.

 منبع :آرتاکاوا