این تصویر روحانی کتاب سوز جنجالی شد+عکس
این تصویر روحانی کتاب سوز جنجالی شد+عکس
در عکس دکتر حسین روازاده و عباس تبریزیان را می‌بینید.
در عکس دکتر حسین روازاده و عباس تبریزیان را می‌بینید. هر دو از مدعیان طب به قول خود اسلامی. اظهارات این دو به خصوص در هفته‌های اخیر و با پیدا شدن ویروس کرونا واکنش‌های زیادی داشته است.

این تصویر روحانی کتاب سوز جنجالی شد+عکس