خادمان امام رضا (ع) با حمل پرچم متبرک حرم رضوی سه‌شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ با حضور در بیمارستان میلاد تهران از بیماران کرونایی این مرکز عیادت کردند. منبع: فارس


خادمان امام رضا (ع) با حمل پرچم متبرک حرم رضوی سه‌شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ با حضور در بیمارستان میلاد تهران از بیماران کرونایی این مرکز عیادت کردند. منبع: فارس