احمد مهران فر بازیگر نقش ارسطو در سریال پایتخت۶ را در کنار همسرش می بینید.


احمد مهران فر بازیگر نقش ارسطو در سریال پایتخت۶ را در کنار همسرش می بینید.