دکتر محمد احمدیان افزود: ۱۴ مرکز مراقبت مادر و کودک در مشهد و ۱۴ مرکز دیگر در سایر شهرستان‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای ارائه خدمات در محیطی ایمن به گروه‌های هدف دایر است. وی اظهار داشت: همزمان با شیوع بیماری کووید‏-۱۹ در استان خراسان رضوی، مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت […]

دکتر محمد احمدیان افزود: ۱۴ مرکز مراقبت مادر و کودک در مشهد و ۱۴ مرکز دیگر در سایر شهرستان‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای ارائه خدمات در محیطی ایمن به گروه‌های هدف دایر است.

وی اظهار داشت: همزمان با شیوع بیماری کووید‏-۱۹ در استان خراسان رضوی، مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه با هدف کاهش تردد و نیز کاهش احتمال انتقال ویروس، اقدام به حذف موقت و تعویق برخی خدمات مراقبتی و موکول نمودن آن به ماه‌های آتی نمود، اما پایگاه‌های اختصاصی مراقبت مادر و کودک با هدف تامین بستر مناسب و امن و به حداقل رساندن احتمال آلودگی ویروسی در زمان مراقبت برنامه ریزی شده اند.

او اضافه کرد: این پایگاه‌ها صرفا ارائه خدمات به دو گروه مادران و کودکان را انجام داده و با توجه به تمهیدات اتخاذ شده در این واحد‌ها رعایت تمامی شرایط مرتبط با جلوگیری از انتشار عفونت و آلودگی انجام می‌پذیرد.