با دستور دولت اسپانیا ساخت و ساز در این کشور ممنوع اعلام شد. به گزارش ایلنا، به دستور دولت اسپانیا همه کارگران ساختمانی نیز باید مثل بقیه مشاغل برای جلوگیری از شیوع کرونا در خانه هایشان بمانند. به همین دلیل به موجب این دستور کارگران ورزشگاه سنتیاگو برنابئو که در روزهای اخیر در […]

با دستور دولت اسپانیا ساخت و ساز در این کشور ممنوع اعلام شد.

به گزارش ایلنا، به دستور دولت اسپانیا همه کارگران ساختمانی نیز باید مثل بقیه مشاغل برای جلوگیری از شیوع کرونا در خانه هایشان بمانند.


به همین دلیل به موجب این دستور کارگران ورزشگاه سنتیاگو برنابئو که در روزهای اخیر در این ورزشگاه مشغول به کار بودند دست از کار کشیدند و روند بازسازی و ساخت و ساز این ورزشگاه متوقف شد.

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید