یوسف کرمی، محمد مهدی مهدی خانی و صادق محرمی به عنوان لژیونرهای ایرانی شاغل در کشور کرواسی پس از زلزله بزرگ در زاگرب، از مردم ایران برای حضور در خانه برای مبارزه با ویروس کرونا حمایت کردند. آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید

 

یوسف کرمی، محمد مهدی مهدی خانی و صادق محرمی به عنوان لژیونرهای ایرانی شاغل در کشور کرواسی پس از زلزله بزرگ در زاگرب، از مردم ایران برای حضور در خانه برای مبارزه با ویروس کرونا حمایت کردند.

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید