(عکس) طرح جذاب روزنامه فرانسوی برای لیونل مسی
(عکس) طرح جذاب روزنامه فرانسوی برای لیونل مسی
روزنامه فرانسوی اکیپ، لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا به شکل جذابی روی جلد امروز خود برده است.

به گزارش رسانه7 به نقل از فرارو، صحبت‌های لیونل مسی، ستاره آرژانتینی بارسلونا باعث شده رسانه‌های مختلفی در سراسر دنیا او را دوباره روی جلد ببرند یا اینکه در صدر اخبار سایت هایشان قرار دهند. مسی روز گذشته از طرف بازیکنان بارسلونا اعلام کرد حاضر هستند در این شرایط سخت که ویروس کرونا فوتبال را تحت تاثیر قرار داده ۷۰ درصد دستمزد خود را کاهش دهند تا به باشگاه کمک کرده باشند.

البته بخش مهمتر صحبت‌های مسی که خیلی مورد توجه قرار گرفته مربوط به جایی است که گفته «در کنار دیگر بازیکنان، سعی می‌کنند شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند تا کارمندان باشگاه در این شرایط سخت ۱۰۰ درصد دستمزد خود را بگیرند».

این از خودگذشتگی مسی و بازیکنان که خودشان پذیرفته اند ۳۰ درصد از باشگاه حقوق بگیرند، ولی کمک می‌کنند تا کارمندان باشگاه ۱۰۰ درصد حقوقشان را بگیرند باعث شده تا روزنامه فرانسوی اکیپ، با ادغام تصویر او و «چگوارا» معروف، از مسی به عنوان چگوارا بارسلونا نام ببرد.

(عکس) طرح جذاب روزنامه فرانسوی برای لیونل مسی