اگر میخواهین که میزان برجستگی کشبافتون بیشتر از کشباف معمولی بشه بهتره از این کشباف استفاده کنین. طریقه بافت : برای بافت این کشباف تعداد دلخواه سر می اندازیم .من برای نمونه بافت ۲۴ عدد سر انداختم . رج اول : یک دونه زیر یک دونه رو میبافیم تا آخر رج . رج دوم : […]

اگر میخواهین که میزان برجستگی کشبافتون بیشتر از کشباف معمولی بشه بهتره از این کشباف استفاده کنین.

طریقه بافت : برای بافت این کشباف تعداد دلخواه سر می اندازیم .من برای نمونه بافت ۲۴ عدد سر انداختم .
رج اول : یک دونه زیر یک دونه رو میبافیم تا آخر رج .
رج دوم : یک دونه رو بافته  به یک دونه زیر که می رسیم یک نخ می اندازیم روی میل مثل ژوته غانداختن ( در اصل یک دانه کنار هر دانه زیر اضافه میکنیم ) بعد دانه زیر را به زیر میبافیم . تعداد دانه هایمان در این رج دو برابر میشود مثلا” دانه های من ۴۸ تا شدند .

رج سوم : یکی زیر را میبافیم به دانه رو که رسیدیم دانه رو و اون دونه راه قبلی که زیاد کرده بودیم را باهم میگیریم و به زیر میبافیم تا آخر رج ادامه میدیم ،پس تعداد دانه هامون برمیگرده به تعداد رج اول یعنی ۲۴ دونه .
رج چهارم :تکرار رج دوم .
رج پنجم : تکرار رج سوم .
و به همین ترتیب رج دوم و سوم تکرار میشون تا آخر .

عکس کشباف تگرگی:

اینم پشت کشباف تگرگی
منبع :آرتاکاوا