وسایل مورد نیاز : ۱- کلاف دو رنگ ۱۰۰ گرمی ۴عدد ۲- قلاب شماره ۵/۲ تفلون یا پلاستیکی طریقه بافت : به اندازه گشادی یقه یا دور گردن زنجیر می‌بافیم در اینجا تعداد زنجیرها بسته به سلیقه شخص دارد اگر بخواهیم یقه گشاد باشد تعداد زنجیرها را بیشتر می‌بافیم و اگر بخواهیم یقه بسته تر […]

شنل و کلاه آرتا
وسایل مورد نیاز :
۱- کلاف دو رنگ ۱۰۰ گرمی ۴عدد
۲- قلاب شماره ۵/۲ تفلون یا پلاستیکی

طریقه بافت :
به اندازه گشادی یقه یا دور گردن زنجیر می‌بافیم در اینجا تعداد زنجیرها بسته به سلیقه شخص دارد اگر بخواهیم یقه گشاد باشد تعداد زنجیرها را بیشتر می‌بافیم و اگر بخواهیم یقه بسته تر باشد از تعداد کمتری زنجیر استفاده می‌کنیم.

رج۱) ۴ دانه زنجیر بافته و در چهارمین دانه زنجیر بافته شده با پایه بلند وصل می‌کنیم دوباره ۲ زنجیر و در سومین دانه زنجیر با پایه بلند وصل می‌کنیم . به همین صورت بافت مربع را تا آخر می‌بافیم.

رج ۲) تعداد مربع‌‌های بافته شده را می‌شماریم هرچند تا که شد تقسیم بر ۴ می‌کنیم. فرضاً اگر تعداد مربع‌‌های ما ۴۰ دانه شد

۱۰= ۴÷۴۰ .ده دانه از مربع ها را می‌بافیم در مربع دهمی ۲ پایه بلند می‌بافیم دوباره ۱۰ دانه مربع دیگر بافته در مربع دهمی ۲ پایه بلند می‌بافیم دوباره ۱۰ دانه مربع دیگر بافته در مربع دهمی ۲ پایه بلند تا آخر بافت.

رج ۳) در اینجا باید دوسر کار را به هم وصل کنیم باید توجه داشته باشیم که کار ما پیچ نخورد و درست به هم وصل شود. چون از این به بعد کار ما به صورت گرد بافته می‌شود. بافت رابه این صورت ادامه می‌دهیم.

دو زنجیر و در اولین مربع ۲ پایه بلند ، ۲ زنجیر در سومین مربع ۲ پایه بلند به همین صورت بافت را ادامه می‌دهیم تا به ۲ پایه بلند رج قبل برسیم در اینجا در وسط ۲ پایه بلند ۲ پایه بلند دیگر می‌بافیم بافت را به همین صورت ادامه می‌دهیم تا به محل اتصال مربع ها برسیم در محل اتصال نیز ۲ پایه بلند می‌بافیم و بقیه بافت را به همین صورت رج قبل دور تا دور ادامه می‌دهیم و هر چهار رج درمیان نخ را عوض می‌کنیم.

* نکته :
توجه داشته باشید در تمام رج ۲ پایه بلندها در داخل مربع‌‌های خالی بافته می‌شوند به غیر از ۴ قسمت ۲ تا در سرشانه ها و یکی در وسط پشت و یکی در وسط جلوی کار دوتا پایه بلندها باید در وسط دوپایه بلند رج قبل بافته شوند.

که در اصل کار ما به خاطر همین ۴ قسمت به صورت کلوش درمی آید. بافت را تا اندازه دلخواه ادامه می‌دهیم در آخر دور تا دور یقه را با کشباف قلاب ادامه می‌دهیم تا ۵ یا ۸ سانتی متر.  در آخر پایین شنل را نیز ریشه می‌زنیم .

طریقه بافت کلاه :
بافت کلاه مانند کلاه دخترانه طاوس بافته می‌شود با این تفاوت که در آخر به جای کشباف به دانه‌‌های لبه کلاه اضافه خواهیم کرد تا دور کلاه چین دار شود به این صورت که وقتی کلاه به اندازه دلخواه رسید در آخر در تمام رج ما ۲ زنجیر و ۲ پایه بلند خواهیم داشت قبلاً بافت به این صورت بود که فقط ما در مربع‌‌های خالی ۲ زنجیر و ۲ پایه بلند را می‌بافتیم برای چین دور کلاه به این صورت عمل می‌کنیم.

۲ زنجیر ، ۲ پایه بلند در داخل اولین مربع ۲ زنجیر ۲ پایه بلند در وسط ۲ پایه بلند رج قبل ۲ زنجیر و ۲ پایه بلند در مربع بعدی و ۲ زنجیر و ۲ پایه بلند در وسط ۲ پایه بلند رج قبل به همین صورت تا ۳ رج این بافت را ادامه می‌دهیم در آخر هم یک دورگیری انجام می‌دهیم و کلاه ما آماده شده است .

در آخر نیز دوبند زنجیر بافته و از لا به لای یقه رد کرده و دو سر آن را نیز بسته به سلیقه شخصی یا با منگوله یا شکوفه تزیین می‌کنیم. و یک بند را نیز از لبه چین دار کلاه رد کرده و موقع سرگذاشتن بند را کشیده و کلاه را جمع می‌کنیم.

منبع :آرتاکاوا