بچه هایی که بیش از همه در معرض خطر مشکلات شنوایی قرار دارند این بچه ها هستند …

بیماری ها و مشکلات نوزاد در هفته چهارم تولد

بچه هایی که بیش از همه در معرض خطر مشکلات شنوایی قرار دارند این بچه ها هستند :

نوزادی که نارس بوده ، نوزادی که مادر حین بارداری عفونت داشته  و آنهایی که در خانواده هایشان سابقه نقص و فقدان شنوایی دارند به فاصله کوتاهی از تولد، چشمان بچه ی شما نیز معاینه خواهد شد. چناچه شما در ارتباط با چشم های کودک خود مشکی را کشف کردید، یا اگر در خانواده خود پیشیته نابهنجاری چشمی دارید، متخصص اطفال ممکن است شما را به یک چشم پزشک ارجاع دهد. بینایی بچه شما نیز در صورتی که نارس بوده و به مدتی طولانی به عنوان یک نوزاد به اکسیژن احتیاج داشته است، مورد معاینه قرار خواهد گرفت.

منبع:پرتال جامع کودک مهد کودک و خانواده