تاریخ: ۶:۲۳ :: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

رسانه 7: عبدالله اسکندری با انتشار این عکس نوشت: هنرمندعزیز محسن خان تنابنده در شکلی جدید