کفاره باطل کردن روزه با کار حرام در ماه رمضان چیست ؟
کفاره باطل کردن روزه با کار حرام در ماه رمضان چیست ؟

اگر روزه دار با کار حرامی مثل استمنا، زنا، خوردن شراب و یا دروغ بستن به خدا و پیامبر (ص) روزه خود را باطل کند، آیا کفاره جمع بر او واجب می شود؟

آیات عظام امام، وحید، نوری، مکارم، بهجت، فاضل، تبریزی: بنابراحتیاط واجب کفاره جمع دهد.

آیات عظام رهبری، سیستانی: کفاره جمع واجب نیست.

آیت الله صافی: کفاره جمع واجب است.

آیت الله شبیری: اگر به چیز حرامی مثل جماع حرام یا خوردن و آشامیدن حرام روزه خود را باطل کند، باید کفاره جمع دهد و اگر آن چیز حرام غیر از جماع و خوردن و آشامیدن باشد، کفاره تاخیر کافی است.

توجه: منظور از کفاره جمع آن است که دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند.

 

پی نوشت:

آیات عظام امام، نوری، مکارم، فاضل: عروه الوثقی، کتاب الصوم، فی کفاره الصوم، م ۱،۳٫ رهبری، اجوبه الاستفتائات، س۷۸۴ ، ۷۸۵٫ آیات عظام وحید، تبریزی: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، م۱۰۰۹٫ آیت الله صافی، هدایه العباد، کتاب الصوم، م ۱۳۱۹٫ آیت الله شبیری زنجانی، توضیح المسائل، م۱۶۷۴٫ آیت الله بهجت، وسیله النجاه، م ۱۱۱۸٫ جامع احکام، رضوی، م ۵۲۹٫